Natječaj za provedbu mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“

Predmet natječaja je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.siječnja 2015. godine.

Trajna obustava ribolovne aktivnosti može se postići samo uništavanjem ili prenamjenom plovila te se provodi u sljedećim segmentima gospodarskog ribolova na moru:

  1. ribolovu okružujućim mrežama plivaricama- srdelarama (plivaričarski ribolov),
  2. ribolovu pridnenim povlačnim mrežama- koćama (koćarski ribolov).

Raspoloživa bespovratna sredstva iznose 4.760.000 eura. Najviši mogući iznos naknade po plovilu određuje se po kategorijama starosti plovila te iznosi:

– za plovila starosti između 15 i 30 godina do najviše 500.000 eura
– za plovila starosti između 30 i 50 godina do najviše 450.000 eura
– za plovila starosti iznad 50 godina do najviše 400.000 eura

Stopa sufinanciranja iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, jednokratno, nakon uništavanja ili prenamjene.

fishing-net-435763_640Troškove uništavanja ili prenamjene, uključujući i troškove popratnih aktivnosti, snosi korisnik. Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET sustava.

http://goo.gl/mTZie5