Naukovanje u inozemstvu: Komisija potiče dugoročne prilike diljem EU-a

Europska komisija pretfinancira sedam pilot-projekata za dugoročne programe naukovanja u inozemstvu.

Tim se projektima žele testirati programi u trajanju od najmanje šest mjeseci radi promicanja dugoročnijeg naukovanja u inozemstvu.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen, izjavila je: Istraživanja su pokazala da se dugoročnom mobilnošću mnogo više poboljšavaju socijalne, stručne i jezične vještine nego kratkotrajnim boravcima. Za razliku od studenata koji sudjeluju u jednogodišnjim programima kao što je Erasmus, većina polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u inozemstvu boravi kratko. Zato nastojimo stvoriti više prilika za dugoročnu mobilnost kako bi se poboljšali njihovi izgledi na tržištu rada. Očekujemo da ćemo tim pilot-projektima i novom inicijativom ErasmusPro stvoriti do 50 000 dugoročnih prilika za mobilnost za polaznike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do 2020.

Već i danas 650 000 polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja može dobiti sredstva iz programa Erasmus+ za potporu mobilnosti u inozemstvu u trajanju od dva tjedna do 12 mjeseci. Međutim, usprkos prednostima dugoročnog naukovanja, manje od 1 % naučnika boravi u inozemstvu dulje od šest mjeseci. U okviru pilot-projekata pokrenutih ove godine naučnicima će se stoga nuditi 238 mjesta u drugoj zemlji EU-a na razdoblje od šest do 12 mjeseci kako bi se utvrdile dobre prakse dugoročnog naukovanja u inozemstvu i njegovi problematični aspekti. Osim tih 238 mjesta, trenutačno je 100 naučnika uključeno u slične projekte koje je Komisija financirala 2016. Kao dio plana da poboljša dugoročnu mobilnost polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u prosincu 2016. Komisija je predložila i inicijativu ErasmusPro, koja će se početi provoditi 2018. pa će dodatnih 50 000 mladih moći provesti od tri mjeseca do 12 mjeseci u drugoj državi članici.

I pilot-projekti i ErasmusPro prvi su koraci prema stvaranju europskog okvira za dugoročnu mobilnost naučnika. Njime će države članice dobiti smjernice kako mladima pružiti priliku da razviju vještine i povećaju svoju zapošljivost jačajući pritom svoj identitet europskog građanina zahvaljujući iskustvu u drugoj državi EU-a.

Kontekst

Komisija već pruža podršku mobilnosti polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Primjerice, u okviru programa Erasmus+ oko 650 000 osoba koje polaze ili su nedavno završile strukovno obrazovanje i osposobljavanje dobit će potporu za iskustvo mobilnosti u inozemstvu u trajanju od dva tjedna do 12 mjeseci.

Međutim, Komisija želi ojačati mogućnosti za više dugoročnih mobilnosti i konkretnijih iskustava za polaznike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i naučnike te im omogućiti da u drugoj europskoj zemlji steknu značajniji dio svojeg obrazovanja.

Pretfinanciranje pilot-projekata praktični je primjer tih nastojanja. Komisija je dosad pokrenula dva poziva za podnošenje ponuda tijekom 2016. i 2017. Sredstva je dobilo 9 pilot-projekata. Ove godine projekte vodi šest država članica (Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Italija i Španjolska), no u partnerstva je uključena 21 država članica. U okviru projekata nudi se naukovanje u širokom spektru profesija i sektora, kao što su turizam, ugostiteljstvo, zdravstvena skrb, trgovina i logistika, IT, marketing, građevinarstvo, proizvodnja (metalna, elektronička industrija…) i poljoprivreda. Profesionalno, osobno i društveno iskustvo stečeno tijekom boravka i rada u inozemstvu dopunit će i obogatiti naučnikovo studiranje „kod kuće”.

Ciljevi sedam pilot-projekata za 2017. sljedeći su:

  • procijeniti potrebu i kapacitete za dugotrajne transnacionalne programe mobilnosti naučnika
  • utvrditi prepreke dugoročnoj mobilnosti
  • utvrditi i proširiti dobre prakse i faktore uspjeha za dugotrajnu stručnu praksu za naučnike.

Projekti odobreni 2017. trajat će do kraja 2018. ili početka 2019.

U cilju poboljšanja dugoročne mobilnosti polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja Komisija je u prosincu 2016. u okviru programa Erasmus+ predložila projekt ErasmusPro, koji je posebno namijenjen pružanju potpore dugoročnim prilikama za polaznike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u inozemstvu. ErasmusPro počet će se provoditi 2018., čime će se stvoriti mogućnost da još 50 000 mladih provede od tri mjeseca do 12 mjeseci u drugoj državi članici.

Dodatne informacije

Prijavite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju