Navike potrošača u EU-u vezane uz proizvode ribarstva i akvakulture

Proizvodi ribarstva i akvakultureVećina Europljana kaže da jede ribu jer je zdrava. Potrošnja ribe je u porastu, 42% Europljana jede ribu /riblje proizvode barem jednom tjedno kod kuće. To naglašava potrebu da se osigura održiva opskrbu ribe na tržištu EU-a.

Novo istraživanje Eurobarometra o potrošačkim navikama u pogledu ribarstva i akvakulture otkriva da  ljudi u EU jedu morske  plodove prilično redovito.

Ovo istraživanje pomaže nam vidjeti kako Europljani biraju plodove mora. To nam pomaže u izvještavanju o našim pravilima. Moramo osigurati da potrošači i dalje imaju široku paletu visoko kvalitetnih proizvode  za izabrati. Zato smo odlučni u postizanju cilja o održivom ribolovu do 2020. godine “, izjavio je europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, Karmenu Vella.

Za morske plodove, postoji jaka sklonost odabira regionalnog, nacionalnog i europskog podrijetla (80%). Većina potrošača pokazuju da su htjeli isprobati nove proizvode i vrsta, što ukazuje na  potencijal u diversifikaciji proizvoda. Smanjenje uvozne ovisnosti u razvoju održivog ribolova i akvakulture u EU ponovno je naglašena. 68% potrošača nagovijestilo je  da će jesti više ribe, ako cijene budu niže.

Ljudi se uglavnom kupuju ribe i morske proizvode u supermarketu,  prvo na što obraćaju pažnju je izgled, zatim cijena i podrijetlo. Europljani vjeruju sadržaju etikete, posebno kada su informacije po zakonu. 66% ispitanika ih smatra da su informacije o proizvodima jasne i lako razumljive, što pokazuje da su pravila označavanja EU funkcioniraju.

HRVATSKA u EU

Što se tiče navika hrvatskih potrošača, iz uzorka od 1026 ispitanika, može se iščitati da 34% potrošača jede ribe/ riblje proizvode jedanput tjedno, što je manje od prosjeka EU. Također prema istraživanju se zaključuje da potrošači iz Hrvatske više vole probati nove proizvode i životinjske/biljne vrste od prosjeka potrošača EU te da ih uglavnom kušaju kući dok prosječno svi Europljani više kušaju nove proizvode u restoranima.

Prosječno potrošači unutar EU najviše kupuju proizvode ribarstva i akvakulture u supermarketima. Specifičnost za Hrvatsku je da se naviše morskih proizvoda kupuje u ribarnici/ tržnici i na samom mjestu uzgoja. Naviše informacija o proizvodima ribarstva i akvakulture prikupljamo od obitelji i prijatelja, a 82% ispitanika reklo je da bi kupovalo i više jelo proizvoda ribarstva i akvakulture kada bi im cijena bila povoljnija.


Više infromacija

Eurobarometer

EUMOFA study

Izvješće za Hrvatsku