Nova savjetodavna služba Komisije i Europske investicijske banke pomaže gradovima u planiranju ulaganja

URBIS, što je akronim za Urban Investment Support (potpora za ulaganja u gradovima), pomagat će gradovima u planiranju ulaganja kako bi lakše ostvarili svoje strategije urbanog razvoja i dobili jednostavniji pristup financiranju.

Logo EIB-a

Gradovi se suočavaju s posebnim problemima kad je riječ o pristupu financiranju. Pojedinačni projekti, primjerice u području socijalne uključenosti, revitalizacije urbanih područja ili energetske učinkovitosti, mogu za tržište biti previše rizični ili premali. Istodobno, i financiranje integriranih urbanih programa može biti problematično jer često obuhvaćaju nekoliko malih projekata u različitim sektorima. Naposljetku, i za gradove postoji granica u zaduživanju.

Cilj je URBIS-a pomoći gradovima u rješavanju tih specifičnih pitanja. URBIS će im pomoći pri kreiranju, planiranju i provedbi investicijskih strategija i projekata pružajući potpuno prilagođeno tehničko i financijsko savjetovanje koje uključuje inovativne mogućnosti financiranja. Cilj je omogućiti pokretanje dobrih projekata u kratkoročnom ili srednjoročnom razdoblju, primjerice u području klimatske politike u gradovima.

Maroš Šefčovič, potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju, izjavio je: „Lokalne vlasti žele nešto poduzeti te pretvoriti svoje gradove u pametna i održiva mjesta za život. Naša je uloga putem URBIS-a olakšati pristup ulaganjima koja su im potrebna da bi to ostvarili – pružanjem ciljanog savjetovanja i mobiliziranjem postojećih fondova i sredstava. Potrebno je osloboditi potencijal urbanih inovacija, potpuno ih iskoristiti i proširiti ih diljem Europe.”

Objavljujući danas pokretanje URBIS-a na Forumu gradova 2017. u Rotterdamu, Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu istaknula je: „Postavili smo ambiciozne ciljeve za održivi urbani razvoj u okviru Plana EU-a za gradove, a URBIS će nam pomoći da ih ostvarimo. Zahvaljujući toj inicijativi gradovi će dobiti potporu koja im je potrebna za stvaranje novih prilika za svoje stanovnike.”

„Gradovi su privlačniji nego ikad prije: za tri desetljeća 8 od 10 Europljana živjet će u gradu”, rekao je Vazil Hudák, potpredsjednik Europske investicijske banke zadužen za savjetovanje i potporu projektima u gradovima i regijama. „Malim i velikim gradovima te regijama potrebno je financiranje, ali i savjetovanje kako bi postali pametni, moderni, zeleni i inovativni. Upravo to možemo pružiti u okviru našeg pilot-projekta URBIS.”

U URBIS-u će sudjelovati stručnjaci Europske investicijske banke (EIB) iz različitih savjetodavnih i projektnih službi te institucije, među njima i osoblje EIB-a koje djeluje u različitim državama članicama te stručnjaci JASPERS-a, neovisnog tima specijaliziranog za pripremu kvalitetnih projekata koje financira EU.

Bude li potrebno, pozvat će se i stručnjaci koji mogu objasniti kako kombinirati fondove EU-a sa sredstvima koje osiguravaju nacionalne i lokalne razvojne banke te s inovativnim mogućnostima financiranja. Primjerice, te mogućnosti uključuju ulaganja s učinkom, tj. ulaganja u poduzeća ili fondove s namjerom da se ostvari društveni i ekološki učinak uz financijsku dobit.

Gradovi bilo koje veličine u svim državama članicama mogu podnijeti zahtjev za potporu URBIS-a putem internetske stranice koja se nalazi na platformi Europskog savjetodavnog centra za ulaganja.

URBIS će pomoći:

  • unaprijediti gradsku strategiju ulaganja pružanjem savjetovanja u pogledu strateškog planiranja, određivanja prioriteta i optimizacije programa i projekata ulaganja,
  • dovesti projekte i programe ulaganja do faze kad se za njih može tražiti potpora banaka, primjerice izradom analize potražnje ili pružanjem potpore financijskom strukturiranju te provjerom i doradom nacrta zahtjeva za financiranje,
  • istražiti mogućnosti financiranja u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI), sredstava kohezijske politike (u okviru koje će se više od 100 milijardi EUR uložiti u gradska područja u razdoblju od 2014. do 2020.) ili ta dva instrumenta zajedno,
  • pružiti potporu u pripremnim aktivnostima za investicijske platforme i instrumente za kombiniranje izvora financiranja, biti poveznica s financijskim posrednicima i uspostaviti modele provedbe tih instrumenata,
  • razviti pristupe financiranju kojima je cilj rasteretiti općinske proračune i olakšati pristup financiranju za gradska poduzeća i privatna poduzeća koja pružaju komunalne usluge.

Sljedeći koraci:

URBIS će započeti aktivnosti koristeći postojeće savjetodavne i projektne usluge Europske investicijske banke, a usmjerit će se na odabrane projekte.

EIB i Komisija ocijenit će te početne aktivnosti i potražnju gradova za potporom URBIS-a u drugoj polovini 2018. Ako se URBIS pokaže uspješnim, mogla bi se razmotriti dodatna sredstva s ciljem nastavka, unaprjeđenja i proširenja inicijative.

Aktivnosti i analize URBIS-a ugradit će se u tekuću raspravu o sljedećem proračunskom okviru nakon 2020., osobito u odnosu na to kakav pristup gradovi imaju sredstvima kohezijske politike i kako tim sredstvima upravljaju.


Dodatne informacije:

Plan EU-a za gradove: jedinstvena točka za gradove na internetskoj stranici Europske komisije

EIB-ova potpora Planu EU-a za gradove

Junckerov plan

Otvorena podatkovna platforma za kohezijsku politiku