Novi način ispitivanja emisija iz automobila obvezan od 1. rujna

Od 1. rujna 2017. svi novi modeli automobila morat će proći novo i pouzdanije ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje (stvarne emisije tijekom vožnje – RDE) i poboljšano laboratorijsko ispitivanje (Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila – WLTP) prije no što budu smjeli prometovati europskim cestama.

Potpredsjednik Komisije za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen izjavio je: Uvođenje novog ispitivanja emisija ključni je korak u našim kontinuiranim nastojanjima da tijekom sljedećih godina vozimo čišće i održivije automobile. Međutim, pred nama je još posla. Skandal s emisijama pokazao je da trebamo neovisnija ispitivanja automobila i bolji nadzor tržišta, ali i mogućnost intervencije Komisije u slučaju kršenja propisa. Komisija je u siječnju 2016. predstavila prijedlog za postizanje tih ciljeva. O prijedlogu se još uvijek raspravlja i krajnje je vrijeme da ga Europski parlament i Vijeće donesu. Moramo odlučno nastaviti rad na razini EU-a kako bismo poticali mobilnost s niskim razinama emisija.

Povjerenica Elżbieta Bieńkowska, zadužena za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, dodala je: Brz prelazak na vozila s nultom razinom emisija svima nam je u interesu s obzirom na zdravstvene i ekološke rizike koji nam prijete, a ključan je i za automobilsku industriju ako želi ostati konkurentna na međunarodnoj razini. Ipak, dizelski automobili još su nam uvijek potrebni i moramo ponovno izgraditi povjerenje u tu tehnologiju. Zbog toga su pouzdanija ispitivanja za nove automobile od ključne važnosti. Kad je riječ o automobilima koji su već na cesti, države članice moraju ispuniti svoje obveze: provoditi zakone i zajedno sa svim dionicima poduzimati daljnje korake kako bi smanjile emisije postojećeg voznog parka.

Novi ispitni postupci omogućit će nam da dobijemo pouzdanije rezultate mjerenja emisija, što će pridonijeti vraćanju povjerenja potrošača u informacije koje dobivaju o tim karakteristikama novih automobila. Ispitivanja predstavljaju jedan u nizu važnih koraka koje Komisija poduzima u nastojanjima da europska automobilska industrija bude čista, održiva i konkurentna:

  • Pouzdanija i točnija ispitivanja emisija. Emisije dušikovih oksida i čestica, koje su jedan od glavnih uzroka onečišćenja zraka, pouzdanije će se mjeriti u stvarnim uvjetima vožnje (ispitivanje RDE-a). To će ispitivanje biti dopuna novom i realističnijem laboratorijskom ispitnom postupku (WLTP) za sve emisije, uključujući CO2 i potrošnju goriva, dušikove okside te druge tvari koje onečišćuju zrak. Oba ispitivanja postaju obvezna od rujna 2017. za sve nove modele automobila, a u razdoblju od 2018. do 2019. postupno će se uvoditi za sve nove automobile (za više informacija vidjeti MEMO/17/2821).
  • Sveobuhvatna reforma homologacijskog sustava. Nakon što se donese prijedlog uredbe Komisije iz siječnja 2016., ispitivanje vozila bit će kvalitetnije i neovisnije, nadzor nad automobilima koji su već u prometu bit će bolji, a kontrola na razini EU-a uvest će se kao sastavni dio sustava.
  • Standardi kvalitete zraka. Države članice moraju se pridržavati graničnih vrijednosti EU-a za niz onečišćujućih tvari, uključujući NO2, te uspostaviti planove za kvalitetu zraka za područja ili aglomeracije u kojima su te granične vrijednosti prekoračene.
  • Mobilnost s niskim razinama emisija. Cilj je Europske strategije za mobilnost s niskom razinom emisije povećati učinkovitost prometnog sustava, ubrzati uvođenje alternativnih izvora energije s niskim razinama emisija u području prometa i približiti se prelasku na vozila s nultom razinom emisija. Pritom je naglasak na alternativnim izvorima energije s niskim razinama emisija za putnička vozila i autobuse, na elektrifikaciji željezničkog prometa te na upotrebi biogoriva u zrakoplovstvu, kamionima i autobusima. Usto, Komisija planira do studenoga 2017. donijeti akcijski plan za infrastrukturu za alternativna goriva kako bi potaknula što veću upotrebu alternativnih goriva u Europi.

Komisija ujedno pozorno prati mjere koje države članice poduzimaju u pogledu onečišćujućih automobila koji su već u prometu.

Nakon što se u rujnu 2015. otkrilo da je grupa Volkswagen upotrebljavala prilagođen softver kako bi zaobišla emisijske standarde za neke tvari koje onečišćuju zrak, Komisija je pozvala sve države članice, budući da su one odgovorne za nadzor tržišta i provedbu homologacijskih propisa, da na svojem državnom području provedu potrebne provjere stvarnih razina emisija iz vozila i da osiguraju poštovanje prava EU-a. Komisija je, kako bi podržala te aktivnosti, razvila zajedničku ispitnu metodologiju za pronalaženje poremećajnih uređaja kojima se preinačuju rezultati laboratorijskih ispitivanja. Tom će se metodologijom osigurati i da rezultati nacionalnih provjera budu dosljedni. Objavila je i obavijest sa smjernicama namijenjenima da pomognu državama članicama u procjeni upotrebljavaju li proizvođači automobila poremećajne uređaje ili druge strategije zbog kojih vozila izvan ispitivanja emitiraju veće razine emisija te u analizi jesu li ti uređaji odnosno strategije tehnički opravdani.

Komisija je u prosincu 2016. i svibnju 2017. pokrenula postupke zbog povrede protiv osam država članica zbog kršenja zakonodavstva EU-a o homologaciji i nastavlja pratiti primjenjuje li se zakonodavstvo EU-a u tom području na odgovarajući način.

Komisija će osigurati i poštovanje pravila tržišnog natjecanja te i dalje raditi u korist poštenog odnosa prema potrošačima.

Na kraju, Komisija neprekidno radi na tome da se propisi EU-a o kvaliteti zraka primjenjuju i pri tome se služi pokretanjem postupaka zbog povrede propisa protiv 16 država članica koje su prekoračile granične vrijednosti NO2.


Dodatne informacije

MEMO/17/2821: Aktivnosti Europske unije na smanjivanju onečišćenja zraka iz automobila

Videozapisi

Uredbe o stvarnim emisijama tijekom vožnje (RDE):

Priopćenje za tisak o prijedlogu izmjene homogacijskog sustava

Prijedlog Uredbe o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila

Komunikacija Komisije „Europa u pokretu”