Hrvatskoj 36,6 milijuna eura iz Fonda za europsku pomoć najugroženijima

Europska komisija odobrila je danas hrvatski operativni program za korištenje novog Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD). Hrvatska će u razdoblju od 2014. do 2020. dobiti 36,6 milijuna eura (u trenutnim cijenama) za hranu i osnovnu materijalnu pomoć najugroženijim osobama u zemlji (što će se dopuniti s gotovo 6,5 milijuna eura iz nacionalnih izvora). 

Povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: „Srdačno pozdravljam program FEAD za Hrvatsku jer će se njime najugroženijim građanima osigurati vrlo potrebna pomoć u obliku hrane i drugih potrepština. Osiguravanje školskog pribora za siromašnu djecu također je od ključne važnosti jer im se time omogućuje ravnopravniji položaj kasnije u životu. Nadam se da će program imati konkretne učinke te da će pomoći Hrvatskoj u borbi protiv siromaštva.“U Hrvatskoj će se u okviru programa FEAD osigurati hrana u obliku obroka ili paketa s hranom te higijenski proizvodi, školski pribor i sportska oprema. Putem otvorenih poziva na iskaz interesa odabrat će se partnerske organizacije koje će se pobrinuti za nabavu i distribuciju materijala, uglavnom u vlastitim prostorima, ali i u skloništima, školama i domovima korisnika. Korisnici će obuhvaćati beskućnike, školsku djecu i osobe koje žive u siromaštvu, primjerice starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe koje žive u udaljenim područjima.Kao popratna mjera u okviru programa nudit će se i savjetovanje u brojnim područjima, kao što je uravnotežena prehrana, zdravstvena skrb i osobna higijena, roditeljske vještine, financijska pismenost itd.U pripremi programa sudjelovali su relevantni dionici, a njihov će se angažman nastaviti i tijekom njegove provedbe.

Kontekst

Fond za europsku pomoć najugroženijima (FEAD) pokrenut je u siječnju 2014. kao snažan simbol europske solidarnosti. Njegov je glavni cilj prekinuti začarani krug siromaštva i neimaštine pružanjem nefinancijske pomoći nekima od najugroženijih građana EU-a. Realna vrijednost programa FEAD u razdoblju od 2014. do 2020. iznosi 3,8 milijardi eura.Fond će pridonijeti jačanju socijalne kohezije eliminacijom najtežih oblika siromaštva. Ujedno će pridonijeti i postizanju cilja strategije EUROPA 2020. kojim je zacrtano smanjenje broja siromašnih osoba te osoba u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti za dvadeset milijuna do 2020. godine.FEAD će pružati podršku djelovanjima u svih 28 država članica usmjerenima na pružanje širokog raspona nefinancijske pomoći najugroženijim osobama, bez obzira na to je li riječ o pojedincima, obiteljima, kućanstvima ili skupinama takvih osoba. Pomoć može obuhvaćati hranu, odjeću te druge potrepštine za osobnu upotrebu, primjerice cipele, sapun i šampone. Fond se može koristiti i za djelovanja kojima se potiče socijalna integracija.Svaka država članica u svom će nacionalnom operativnom programu definirati ciljnu skupinu „najugroženijih osoba“. Države članice zatim mogu odabrati koju vrstu pomoći žele pružati (hranu, osnovne potrepštine ili oboje) te željeni model nabave i distribucije hrane i ostalih materijala, u skladu s vlastitom situacijom i preferencijama.EU-ov Program za podjelu hrane najugroženijim osobama služio je od 1987. kao važan izvor zaliha hrane za organizacije koje izravno rade s najsiromašnijim osobama i osiguravaju im hranu. Pokrenut je kako bi se najbolji način iskoristili tadašnji viškovi iz poljoprivrede. Budući da se u razdoblju od 2011. do 2020. očekuje iscrpljivanje interventnih zaliha i njihova velika nepredvidljivost, što je posljedica niza reformi zajedničke poljoprivredne politike, Program za podjelu hrane najugroženijim osobama završen je krajem 2013. te ga je nakon toga zamijenio FEAD.

Comments are closed