Hrvatskoj 36,6 milijuna eura iz Fonda za europsku pomoć najugroženijima

Europska komisija odobrila je danas hrvatski operativni program za korištenje novog Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD). Hrvatska će u razdoblju od 2014. do 2020. dobiti 36,6 milijuna eura (u trenutnim cijenama) za hranu i osnovnu materijalnu pomoć najugroženijim osobama u zemlji (što će se dopuniti s gotovo 6,5 milijuna eura iz nacionalnih izvora). 

Povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: „Srdačno pozdravljam program FEAD za Hrvatsku jer će se njime najugroženijim građanima osigurati vrlo potrebna pomoć u obliku hrane i drugih potrepština. Osiguravanje školskog pribora za siromašnu djecu također je od ključne važnosti jer im se time omogućuje ravnopravniji položaj kasnije u životu. Nadam se da će program imati konkretne učinke te da će pomoći Hrvatskoj u borbi protiv siromaštva.“U Hrvatskoj će se u okviru programa FEAD osigurati hrana u obliku obroka ili paketa s hranom te higijenski proizvodi, školski pribor i sportska oprema. Putem otvorenih poziva na iskaz interesa odabrat će se partnerske organizacije koje će se pobrinuti za nabavu i distribuciju materijala, uglavnom u vlastitim prostorima, ali i u skloništima, školama i domovima korisnika. Korisnici će obuhvaćati beskućnike, školsku djecu i osobe koje žive u siromaštvu, primjerice starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe koje žive u udaljenim područjima.Kao popratna mjera u okviru programa nudit će se i savjetovanje u brojnim područjima, kao što je uravnotežena prehrana, zdravstvena skrb i osobna higijena, roditeljske vještine, financijska pismenost itd.U pripremi programa sudjelovali su relevantni dionici, a njihov će se angažman nastaviti i tijekom njegove provedbe.

Kontekst

Fond za europsku pomoć najugroženijima (FEAD) pokrenut je u siječnju 2014. kao snažan simbol europske solidarnosti. Njegov je glavni cilj prekinuti začarani krug siromaštva i neimaštine pružanjem nefinancijske pomoći nekima od najugroženijih građana EU-a. Realna vrijednost programa FEAD u razdoblju od 2014. do 2020. iznosi 3,8 milijardi eura.Fond će pridonijeti jačanju socijalne kohezije eliminacijom najtežih oblika siromaštva. Ujedno će pridonijeti i postizanju cilja strategije EUROPA 2020. kojim je zacrtano smanjenje broja siromašnih osoba te osoba u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti za dvadeset milijuna do 2020. godine.FEAD će pružati podršku djelovanjima u svih 28 država članica usmjerenima na pružanje širokog raspona nefinancijske pomoći najugroženijim osobama, bez obzira na to je li riječ o pojedincima, obiteljima, kućanstvima ili skupinama takvih osoba. Pomoć može obuhvaćati hranu, odjeću te druge potrepštine za osobnu upotrebu, primjerice cipele, sapun i šampone. Fond se može koristiti i za djelovanja kojima se potiče socijalna integracija.Svaka država članica u svom će nacionalnom operativnom programu definirati ciljnu skupinu „najugroženijih osoba“. Države članice zatim mogu odabrati koju vrstu pomoći žele pružati (hranu, osnovne potrepštine ili oboje) te željeni model nabave i distribucije hrane i ostalih materijala, u skladu s vlastitom situacijom i preferencijama.EU-ov Program za podjelu hrane najugroženijim osobama služio je od 1987. kao važan izvor zaliha hrane za organizacije koje izravno rade s najsiromašnijim osobama i osiguravaju im hranu. Pokrenut je kako bi se najbolji način iskoristili tadašnji viškovi iz poljoprivrede. Budući da se u razdoblju od 2011. do 2020. očekuje iscrpljivanje interventnih zaliha i njihova velika nepredvidljivost, što je posljedica niza reformi zajedničke poljoprivredne politike, Program za podjelu hrane najugroženijim osobama završen je krajem 2013. te ga je nakon toga zamijenio FEAD.