Potvrđena Strategija za jadransko jonsku regiju (EUSAIR)

Europska komisija pozdravila je podršku koju su čelnici EU-a danas izrazili u pogledu nove Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR).

Ovom odlukom Europskog vijeća odobrena je Strategija koju je Europska komisija predložila prošlog lipnja (IP/14/690).

Pripreme za Strategiju već su u tijeku u cilju promicanja blagostanja i rasta u regiji te povećanja njezine privlačnosti, konkurentnosti i povezanosti. S obzirom na to da sudjeluju četiri države zapadnog Balkana, Strategija bi trebala igrati važnu ulogu i u njihovu približavanju EU-u.

Strategijom su obuhvaćene četiri države članice EU-a (Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija), uz Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju. Zemlje nečlanice EU-a ravnopravni su partneri u upravljanju strategijom i njezinoj provedbi. Organizacije koje predstavljaju civilno društvo i privatna poduzeća također sudjeluju u posebnim aktivnostima i projektima u okviru nove strategije.

Johannes Hahn, povjerenik Europske komisije za regionalnu politiku, izjavio je: „Podrška koja je danas pružena Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju ključni je događaj. Cilj je Strategije rješavanje zajedničkih problema te što bolje iskorištavanje prilika koje dijelimo s našim partnerima na zapadnom Balkanu. Sada je na jadranskim i jonskim državama, regijama i dionicima na terenu da surađuju na postizanju rezultata iz strategije. S radom bi se trebalo započeti što je prije moguće. Uspjehom u jadranskoj i jonskoj regiji pridonijet će se blagostanju i sigurnosti čitave Europe.”

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: „Ovom je strategijom jadransko-jonskim narodima pružena prilika da krizu ostave iza sebe i čitavu regiju usmjere prema budućem održivom napretku. Našom strategijom plavog rasta već je pokazano da mora i oceani imaju potencijal za golem gospodarski rast i otvaranje prijeko potrebnih radnih mjesta. Uvjerena sam da će ova makroregionalna strategija postati primjerom za buduće inicijative u morskom bazenu te da će je mediteranske zemlje pratiti s interesom.”

Strategijom EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), kojom je obuhvaćeno otprilike 70 milijuna stanovnika, utire se put za užu suradnju među državama članicama u četiri ključna područja: 1. plavom rastu, 2.) povezivanju regije, 3) kvaliteti okoliša i 4) održivom turizmu.

Na temelju iskustva postojećih makroregionalnih strategija (Strategije EU-a za regiju Baltičkog mora i Strategije EU-a za dunavsku regiju) EUSAIR-om se osigurava okvir za mobiliziranje i usklađivanje postojećih instrumenata financiranja EU-a te pretpristupnih i nacionalnih instrumenata financiranja sa zajednički utvrđenim strateškim ciljevima.

Zemlje sudionice trenutačno traže nacionalne i sektorske koordinatore koji će biti zaduženi za provedbu Strategije na nacionalnoj i makroregionalnoj razini. Talijansko predsjedništvo Vijeća u suradnji s Europskom komisijom organizirat će konferenciju otvorenja koja će se održati 18. studenoga u Bruxellesu.

Kontekst

Komisija je 17. lipnja 2014. donijela Komunikaciju o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju te akcijski plan. U novu Strategiju uključena je Pomorska strategija za Jadransko i Jonsko more koju je Komisija donijela 30. studenoga 2012.

U razdoblju od rujna do prosinca 2013. države sudionice provele su opsežno savjetovanje s dionicima o sadržaju akcijskog plana Strategije u cijeloj regiji. Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije pokrenula je i javno savjetovanje o Strategiji. Savjetovanje je zaključeno konferencijom dionika na visokoj razini u Ateni 6. i 7. veljače koju su zajedno organizirala grčka predsjedništva Vijeća i Europske komisije.

Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da do lipnja 2015., u suradnji s državama članicama, razvije i strategiju EU-a za alpsku regiju (EUSALP). U tome bi sudjelovale Austrija, Francuska, Njemačka, Italija, Slovenija, Lihtenštajn i Švicarska, tj. oko 48 regija i 70 milijuna stanovnika. Održavanje konferencije dionika planirano je za 1. i 2. prosinca čime bi se zaključio postupak savjetovanja. Komisija će predstaviti prijedlog komunikacije i akcijskog plana do lipnja 2015.