O nama

Informacijski centar Europe Direct Zadar dio je europske mreže informacijskih centara Europe Direct (EDIC), u 28 zemalja članca Europske unije.
Osnovna svrhu je informiranje europskih građana i promicanja građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini.
Cilj je na jednom mjestu, nedvosmisleno, jednostavno i moderno :

  • pružiti informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU-u, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima, zakonodavstvu, politikama i programima EU-a te i mogućnostima financiranja u EU.
  • približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, te informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije.
  • pružati stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individulane konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva promovirajući aktivnosti “sve na jednom mjestu”.
  • podizati svijest građana u pogledu shvaćanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije koji se odnosi na promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža, zatim poticanjem demokratskog i građanskog sudjelovanje na razini Unije – razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanja društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.

Za više informacija ili odgovore na sva pitanja vezana uz EU posjetite nas u LIburnska obala 6 u Zadru.

Radno vrijeme Centra je  :

Ponedjeljak 10-15 sati
Utorak 10-16 sati
Srijeda 10-15 sati
Četvrtak 10-15 sati