Objavljen poziv na konzultacije u okviru Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

IProgram prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020., kao jedan od elemenata koji bi trebali doprinijeti ostvarenju pametnog, održivog i uključivog razvoja kroz prekograničnu suradnju, trenutno je u procesu izrade.

Program je značajna novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje, jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa.

Programski odbor sastavljen od predstavnika obiju država sudionica pripremio je glavne dijelove programskog dokumenta, u skladu s pravilima i procedurama koje propisuje zakonodavni okvir Europske unije za razdoblje 2014.-2020.

U svrhu prikupljanja informacija od strane relevantnih dionika za daljnju razradu programskog dokumenta, Program organizira dvije radionice:

·         17. lipnja 2015. godine u Trstu,(prijave za radionicu su zatvorene)

·         19. lipnja 2015. godine u Solinu.

Obje radionice imaju za cilj zainteresirane dionike informirati o statusu izrade programskog dokumenta, identificirati potrebne intervencije između potencijalnih ciljanih skupina za specifične prioritetne osi i preciznije definirati aktivnosti/vrste projekata koji će se sufinancirati. Rezultati radionica bit će uzeti u obzir u pripremi sljedeće verzije Programa suradnje.

S obzirom da je službeni jezik programa engleski, radionice će biti održane na engleskom jeziku.

Ukoliko želite sudjelovati na konzultacijama, 19.lipnja u Solinu, možete se prijaviti na stranicama INTERREG-a

http://it-hr.sogessolutions.com/.
http://goo.gl/BuwknG