Objavljena brošura „Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UBrošura OPKKpravljačko tijelo Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“ izdalo je elektroničku brošuru u formatu jednostavnom za čitanje.

Upravljačko tijelo Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“ izradilo je brošuru „Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ na brajici kako bi se slijepim i slabovidnim osobama omogućila dostupnost informacija o mogućnostima financiranja iz EU fondova.

Brošura će biti dostupna slijepim i slabovidnim osobama u 33 regionalne udruge slijepih, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te u 17 gradskih knjižnica diljem Hrvatske.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU najljepše zahvaljuje Hrvatskoj knjižnici za slijepe iz Zagreba na stručnoj pomoći i suradnji prilikom izrade ove brošure.

Brošura je, prilagodbom pisanog sadržaja, prvenstveno namijenjena osobama s disleksijom, a u njenoj izradi sudjelovala je Udruga za samozastupanje na čijoj se stručnoj pomoći Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU najljepše zahvaljuje.

E-BROŠURA (PDF)