Odobrenje Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. očekuje se u ožujku

PRR 2014Operativni program Ruralnog razvoja definira uvjete i načine za korištenje sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Iz navedenog fonda Republici Hrvatskoj je do 2020. za poljoprivredu i ruralni razvoj dostupno 2,026 milijardi eura.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Krajem prošle godine, odnosno tijekom listopada 2014. godine, zaprimljeno je 377 komentara na verziju Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji je poslan u Europsku komisiju na revidiranje. Radilo se o usuglašavanju s prijedlozima Europske komisije, a ovaj je proces završen videokonferencijom koja je održana 29. siječnja ove godine. Prema Planu koji je dogovoren s Europskom komisijom, 3. veljače je dorađena verzija Programa ponovno poslana na dodatnu provjeru, a konačno unošenje Programa u računalni programa (tzv. SFC) trebalo bi biti realizirano do 12. veljače ove godine. Prema posljednjim informacijama dostavljenima od strane Komisije, Pismo odobrenja konačne verzije Programa ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. godine očekuje se u prvim danima ožujka.

Više o..

Iz Partnerskog sporazuma kao krovni plansko-programskog dokumenta za korištenje strukturnih i investicijskih fondova u proračunskom razdoblju 2014.-2020, potpisanom je 30.10.2014. godine, navedena su 4 operativna programa koje Republika Hrvatska treba donijeti da bi mogla koristiti sredstva iz  europskih strukturnih i financijskih fondova.

Do veljače 2015. donesena su dva Operativna programa, Konkurentnost i kohezija te Učinkoviti ljudski potencijali.

FOTO: Ministarstvo Pooljoprivrede Republike Hrvatske