Okrugli stol u okviru twinning light projekta pod nazivom „Izgradnja kapaciteta Ministarstva vanjskih i europskih poslova u svezi sa članstvom u EU”

20150713_131908EDIC Zadar sudjelovao u organizaciji okruglog stola u okviru twinning light projekta pod nazivom „Izgradnja kapaciteta Ministarstva vanjskih i europskih poslova u svezi sa članstvom u EU“ u sklopu programa IPA 2011.

Na okruglom stolu u Zadru održanom 13. srpnja 2015. u maloj Vijećnici Zadarske županije, namijenjenom službenicima na lokalnoj razini kojima su poslovi vezani uz EU tematiku, međunarodnu suradnju, edukaciju o EU temama, implementaciju EU zakonodavstva, pripremu EU projekata,  kao jedna od aktivnosti projekta predstavljeni su glavni ciljevi projekta, aktivnosti Centra izvrsnosti, iskustvo litavskih institucija u provođenju treninga EU tematike te se raspravljalo o potrebama lokalne razine za edukacijom na EU teme.

Temeljem interaktivne rasprave te upitnika koji su sudionici bili 20150713_131830zamoljeni ispuniti, razmijenjena su mišljenja i iskustva dosadašnjih suradnji te su identificirani budući načini suradnje koji će dovesti do bolje koordinacije između nacionalnih i lokalnih stručnjaka, s ciljem da  putem Centra što kvalitetnije pozicioniramo hrvatske stručnjake u projektima namijenjenim zemljama korisnicima te informiramo širu javnost o politikama EU.

Više o projektu

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta Centra izvrsnosti MVEP-a te povezanih institucija na nacionalnoj i lokalnoj razini. Svrha projekta je daljnji doprinos u jačanju administrativnih kapaciteta na nacionalnoj i lokalnoj razini koji su vezani za EU poslove te povećanje vidljivosti u aktivnostima koje provodi Centar izvrsnosti. Nastavno na prioritete vanjske politike RH s ciljem pozicioniranja RH kao nove zemlje članice unutar EU cilj je nastaviti u provođenju adekvatnih reformi, razvoja i modernizacije nacionalnih institucija, učinkovitih javnih politika te razvoja odnosa i koordinacije politika s EU institucijama. Kako bi se promicao nastavak započetih reformi, projektom je zamišljeno da se kroz mehanizme Centra i povezivanjem hrvatskih stručnjaka radi na jačanju državne uprave te informira šira javnost o EU politikama.