OPG iz Zadarske županije sudjeluje u LIFE Programu

OLYMPUS DIGITAL CAMERALIFE je program Europske unije namijenjen financiranju projekata u području okoliša i klimatskih aktivnosti kojima se želi potaknuti bolje upravljanje u području zaštite okoliša i klimatskih promjena na svim razinama.

Na održanoj regionalnoj radionici “Kako pripremiti projektnu prijavu za Program LIFE“,  kao primjer dobre prakse istaknut je LIFE projekt koji se djelomično provodi i u Zadarskoj županiji.

S ciljem što kvalitetnijeg uzgoja voća bez ili sa što manje upotrebe pesticida Agronomski fakultet u Zagrebu provodi LIFE projekt „Niskopesticidne  integrirane proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća LIFE.SU.SA.FRUIT“

Na kvalitetu voća utječu biljne bolesti i štetnici, a proizvođači su uglavnom protiv toga bore upotrebom pesticida. Štetnost takvih kemijskih sredstava na okoliš i ljude razlog je zašto se proizvođači trebaju okrenuti ekološkoj proizvodnji, a ovaj LIFE projekt tome doprinosi.

Temeljni dio projekta LIFE 13 ENV/HR/000580 su istraživanja uporabe foto selektivnih mreža na kakvoću plodova i populaciju štetnika jabuke i breskve. Važnost ovog  projekta je da se i sami proizvođači i potrošači uviđaju da je ekološka proizvodnja budućnost koja garantira kvalitetne plodove.

U okviru istraživanja  na ovom projektu sudjeluje OPG iz Zadarske županije. U voćnjaku u Kašiću u vlasništvu poljoprivrednog obrta Mix Agro postavljen je pokus s uporabom crvene foto selektivne mreže na kakvoću ploda breskve i nektarine. Pokus je postavljen na breskvi sorte ˈSugar timeˈ i nektarini ˈBig Bang Rebus 036ˈ. Voćnjak je ukupne površine 9 ha, a osim breskve i nektarine, uzgaja se i jabuka. U istraživanje su uključeni i istraživači sa Sveučilišta u Zadru.

Dobiveni podatci pokazuju da se postiže bolja kakvoća plodova uzgajanih ispod foto selektivne mreže. Na temelju rezultata ovog pokusa vlasnik planira postaviti foto selektivnu mrežu na cjelokupnoj površini voćnjaka, što će značiti izravnu primjenu rezultata u praksi.

Osim navedenog pokusa u okviru projekta , planirana su istraživanja uporabe toplinskih tretmana za poboljšanje kakvoće ploda poslije berbe. Ova će se istraživanja provoditi na prototipu uređaja kojeg je konstruirala francusko-talijanska tvrtka XEDA koja je uključena kao partner projekta.