Podijelite svoju poruku solidarnosti

Pridružite se platformi solidarnost.hr, recite nam svoje osjećaje, želje i nadanja, podijelite ih putem društvenih mreža, pozovite obitelj i prijatelje da vam se pridruže te pridonesite da poruke solidarnosti i zajedništva zamijene strah, neizvjesnost i nelagodu.

U sklopu projekta su pokrenute stranice na društvenim mrežama FacebookInstagramTwitter i YouTube te mrežna stranica solidarnost.hr, putem kojih svi koji to žele mogu poslati svoje poruke solidarnosti i zajedništva te na taj način olakšati suočavanje s “korona” situacijom i njenim posljedicama.