Pojednostavljenje javne nabave u zemljama Europske unije

ESPD_001Novi Jedinstveni Europski dokument  za nabavu (ESPD) usvojen  je danas os strane Europske komisije. On  znatno smanjuje administrativne prepreke  za poduzeća, posebice mala i srednja poduzeća (MSP), koji žele fer šansu za sudjelovanje u javnoj nabavi. ESPD će zamijeniti postojeći sustav koji može  drastično razlikovati među državama članicama. Dok su neke zemlje već su uvele neke oblike Izajva o udovoljavanju krtierija za natječaj, drugi zahtijevaju sve prijavitelje sve dokumentirane dokaze o njihovom udovoljavanju kriterija, financijsko stanje i sposobnost.  ESPD će omogućiti svim tvrtkama da elektronski daju Izjavu  da ispunjavaju potrebne zakonske kriterije ili komercijalne uvjete sposobnosti, a samo one tvrtke koje budu odabrane za izvođenje radova  će morati dostaviti svu dokumentaciju kojom se dokazuje da ispunjava uvjete za ugovor. Novi besplatanog elektronski  sustava razvijen je od strane država članica i poduzetnika.

Države članice mogu odgoditi obvezu isključivog korištenja elektroničkog sredstva komunikacije do 18. listopada 2018. do kada će se ESPD moći ispisati, popuniti ručno, skenirati i poslati elektroničkim putem. Današnje pojednostavljenje postupka nadmetanja je jedan od glavnih elemenata reforme javne nabave koji će stupiti na snagu 18. travnja 2016.

 


Više o Javnoj Nabavi:

Osnovne infromacije

Javna nabava u EU

Učinkovitost Javne nabave po području u Europi

Osnovne infromacije o Javnoj nabavi

Portal Javne Nabave u RH