Poticanje MSP-ova u kulturnom i kreativnom sektoru

eu-flag-creative-europeEuropska komisija i Europski investicijski fond (EIF) su pokrenuli jamstvenu inicijativu u vrijednosti od 121 milijuna EUR kako bi preko financijskih institucija osigurali potporu MSP-ovima u kulturnom i kreativnom sektoru. Očekuje se da će se s pomoću tog instrumenta tijekom sljedećih šest godina odobriti bankovni krediti u vrijednosti većoj od 600 milijuna EUR.

S pomoću današnje inicijative EIF može odabranim financijskim posrednicima besplatno osigurati jamstva i protujamstva kako bi im omogućio da poduzetnicima u kulturnom i kreativnom području osiguraju veće dužničko financiranje. Komercijalne banke / banke za poslovanje s građanima, razvojne banke i ostali financijski posrednici koji će ostvarivati koristi od jamstvenog instrumenta u vrijednosti od 121 milijuna EUR osigurat će potporu više od deset tisuća MSP-ova u cijelom nizu sektora, kao što su audiovizualni sektor (uključujući film, televiziju, animirani film, videoigre i multimediju), festivali, glazba, književnost, arhitektura, arhive, knjižnice i muzeji, umjetnički zanati, kulturna baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, nakladništvo, radio i likovne umjetnosti.Financijskim instrumentom uspostavljenim u okviru glavnog EU-ova programa namijenjenog kulturnom i kreativnom sektoru Kreativna Europa upravljat će EIF u ime Europske komisije. Europski MSP-ovi trebali bi već od kraja ove godine ostvarivati koristi od tog instrumenta.Günther H. Oettinger, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, pozdravio je današnju inicijativu: Kako bi se kreativni umovi i poduzeća razvijali u korist našeg društva i gospodarstva, oni moraju eksperimentirati i izlagati se riziku. Mi im pomažemo kako bi dobili bankovne kredite koji su im inače nedostupni.Roger Havenith, zamjenik izvršnog direktora EIF-a, izjavio je: Pomoć poduzećima u proširenju njihova poslovanja i pristupu tržišnim rješenjima financiranja na važnom je mjestu u programu Europske komisije. Osiguravanje zaštite od kreditnog rizika i izgradnja kapaciteta za pružatelje financijskih sredstava dva su osnovna elementa potrebna za potporu MSP-ovima u kulturnom i kreativnom sektoru. Jamstvenim instrumentom za kulturni i kreativni sektor koji danas potpisujemo pomoći će se MSP-ovima u različitim područjima, od područja filma, festivala i glazbe do muzeja, u cijeloj Europi da pokrenu i prošire svoje poslovanje.U kulturnom i kreativnom sektoru zaposleno je više od 7 milijuna građana EU-a, a ti su sektori odgovorni za 4,2 % BDP-a EU-a (izvor). Pristup financiranju za te sektore može biti otežan, ponajprije zbog nematerijalne naravi njihove imovine i kolaterala, ograničene veličine tržišta, nesigurnosti u pogledu potražnje te nedostatne stručnosti financijskih posrednika u pogledu sagledavanja specifičnosti tih sektora.

Novim jamstvenim instrumentom za kulturni i kreativni sektor obuhvaćaju se i aktivnosti izgradnje kapaciteta za financijske posrednike, čime im se prenosi stručno znanje o ključnim čimbenicima tih sektora (npr. posebni poslovni modeli i procjena kreditnog rizika u tim sektorima). Izgradnju kapaciteta osigurat će pružatelji takvih usluga (npr. konzultantsko poduzeće specijalizirano u području poslovanja kulturnog i kreativnog sektora), koje će EIF odabrati na temelju poziva na podnošenje ponuda. To će osposobljavanje biti besplatno za financijske posrednike.EIF će u nadolazećim danima objaviti poziv na iskaz interesa na koji će se moći prijaviti prihvatljive financijske institucije (banke, jamstvene institucije, fondovi itd.). Nakon temeljitog postupka odabira EIF će odabrati financijske posrednike koji će zatim MSP-ovima u ciljanim sektorima pružiti nove mogućnosti financiranja. Financijski posrednici morat će temeljito izvješćivati o financijskim proizvodima koje nude MSP-ovima te o njihovu korištenju.Današnja inicijativa mjera je u okviru nastojanja Komisije da se podupru ulaganja i pametnije upotrijebe novi i postojeći izvori financiranja, što je cilj Plana ulaganja za Europu. Njome se također upotpunjuju ostvarenja u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta u cilju uspostave odgovarajućih uvjeta za kulturni i kreativni sektor, a posebno za manja poduzeća, koji pogoduju njihovu razvoju u digitalnom dobu.O EIF-uOsnovna misija Europskog investicijskog fonda jest pružiti potporu europskim mikro, malim i srednjim poduzećima tako što im se pomaže da pristupe financiranju. EIF osmišljava i razvija rizični kapital i kapital za rast, jamstva i instrumente mikrofinanciranja koji su usmjereni posebno na taj tržišni segment. U toj ulozi EIF teži ciljevima EU-a kojima se podupiru inovacije, istraživanje i razvoj, poduzetništvo, rast i zapošljavanje.O jamstvenom instrumentu za kulturni i kreativni sektor i programu Kreativna EuropaNovi jamstveni instrument za kulturni i kreativni sektor, koji je uspostavljen međusektorskim programom u okviru programa Kreativna Europa, prvi je instrument tako široke primjene u kulturnom i kreativnom sektoru. Njegov cilj odgovara cilju dijela za MSP-ove Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), koji je pokretač Plana ulaganja za Europu, a to je povećati pozajmljivanje MSP-ovima kako bi se proširilo njihovo poslovanje.Program Kreativna Europa sedmogodišnji je program (2014. – 2020.) namijenjen potpori subjekata u kulturnom i kreativnom sektoru. Njegov proračun za cijelo razdoblje iznosi 1,46 milijardi EUR. Obuhvaća program MEDIA, kojim se potiče razvoj i distribucija europskih audiovizualnih djela, i program Kultura, kojim se podupiru inicijative u kulturnom sektoru, primjerice prekogranična suradnja i književno prevođenje, te međusektorski dio. Cilj programa Kreativna Europa jest promicanje kulturne raznolikosti, poticanje optjecaja europske kulture i kreativnosti te jačanje konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora.


Više informacija

Pitanja i odgovori