Potrošači u EU imati će koristi od boljeg označavanja Hrane

Od 13. prosinca 2014. godine, usvojena je regulativa o pravilnom označavanju hrane.

Uredba (EU) br 1169/2011 je usvojena još 1169/2011 od strane Europskog parlamenta i Vijeća. Cilj je osigurati da potrošači dobivaju jasnije, sveobuhvatne i točne informacije o sadržaju hrane, te im pomoći donositi informirane odluke o tome što jedu. Sve novosti će se početi primjenjivati od 13. prosinca 2014, a postati će obavezne od 13. prosinaca 2016.

Neke od ključnih promjena su:

Proizvodi na koje se odnosi Uredba Novosti
Sva hrana – Deklaracije na prehrambenim proizvodima Obvezno se mjenjaju deklaracije na prehrambenim proizvodima od 13. prosinca 2016 *
Deklaracije koje se stavljaju na prehrambene proizvode nakon 13/12/2014 trebaju biti u skladu s novim pravilima.
Neke namirnice su izuzete
Alergeni na Prepakiranim proizvodima Alergeni “moraju biti navedeni u popisu sastojaka, te se moraju istaknuti slovima koja se jasno razlikuju od ostatak popisa sastojaka. Npr, pomoću fonta, stila ili boje pozadine.
Alergeni na Neprepakiranim proizvodima Obvezno istaknute podatke alergenima
Sva hrana čitljivost/vidljivost oznaka Minimalnaveličina fonta–Nepotrebne informacije neće se prikazivati na štetu prostora za obvezne informacije.
Prodaja prehrambene robe na daljinu Dostupnost svih obveznih Informacija o proizvodu (osim dana proizvodnje ) prije kupovine , bez dopunskih troškova za potrošača. Sve obavezne informacije o proizvodu biti će dostupne u trenutku isporuke.
Sastojci u obliku nanomaterijala u hrani Svi sastojci prisutni u obliku modificiranih nanomaterijala moraju biti jasno naznačeni u popisu sastojaka. Imena takvih sastojaka nalaziti će se u zagradi nakon riječi „nano“.
Rafinirana ulja i masti biljnog podrijetla Oznake i nazivi sastojaka:
Obvezni pokazatelj specifičnog biljnog podrijetla ulja / masti
Izraz “potpuno hidrogenirano” ili “djelomično hidrogenirano” mora pratiti pokazatelje hidrogeniranih ulja / masti
Meso osim govedine (svinje,
ovce, koze i peradi )
Obvezno označavanje podrijetla za meso svinja, ovaca, koza i peradi.Pravila, uz neke izuzetke, je osigurati da se na oznakama ovih proizvoda istaknu države članice ili treće zemlje u kojima su životinje bile uzgajane i zaklane.
Smrznuto meso, smrznute mesne prerađevine i smrznuti neprerađeni riblji proizvodi Naznaka dana i datuma prvog smrzavanja
Navedeno će biti istaknuto kako slijedi “zamrznuto na dan / mjesec / godina”
Odmrznute namirnice: Namirnice koje su zamrznute prije a koje se prodaju odmrznute Namirnica mora biti popračena sa oznakom “odmrznuto”
* postoje neka izuzeća
Mesni proizvodi, mesni pripravci i proizvodi ribarstva s dodanim proteinima, uključujući hidrolizirane proteine, različitog podrijetla. Naziv hrane mora nositi oznaku prisutnosti tih proteina i njihova podrijetla
Mesni proizvodi, mesni pripravci i proizvodi ribarstva koji su se pojavljuju u obliku
odreska / dijela / kriška / filea / trupa / komad mesa ili ribe
Naziv hrane uključivati će i prisutnosti dodane vode kada je ona veća od 5% od težine gotovog proizvoda
Mesni proizvodi, mesni pripravci i proizvodi ribarstva koji daju dojam da su napravljeni od cijelog komad mesa ili ribe, ali su zapravo sačinjeni od različitih djelova i kombinirani sa drugim sastojcima, uključujući aditive i ostale enzime Naziv hrane mora biti popraćen sljedećom naznakom “formirano meso” ili “formirana riba” ili na neki drugi način.
Imitacija hrane”: Namirnice u kojima potrošači očekuju sastojak ili komponentu koji se obično koristi ili je prirodno prisutan, ali u stvarnosti je supstituirana s drugom. Npr., lažni sir. Naziv hrane tih namirnica će biti popraćen
jasnim pokazateljem komponente ili tvari koji se koristi za djelomičnu ili potpunu zamjenu.

Proizvođaći hrane dobili su tri godine da bi se osigurao gladak prijelaz prema novom načinu označavanja.