Potvrđeni pozivi za Obzor 2020 u 2017. godini

horizon2020_0U rasponu od sedam godina (2014-2020) i s proračunom od 77 milijardi Eura, Obzor 2020 je najveći program za istraživanja i inovacije financiran EU-a sredstvima.

Europska komisija je 26.srpnja 2016 potvrdila pozive i druge radnje za 2017, drugu godinu  dvogodišnjeg radnog programa 2016-2017.
Program rada 2016-2017 temelji se na uspjesima Obzora 2020 do danas, ali trenutna ažuriranja uvode važne novine. Pozivi i druge aktivnosti u okviru tekućeg programa ažurirane su te će imati proračun od 8,5 milijardi €, a svi pozivi i informacije objavljene su portalu.

Ona imaju  potencijal da promijene prirodu financiranja istraživanja sredstvima EU- zahvaljujući uvođenju baze otvorenih podataka o istraživanju (pdf) svih novih poziva.  Također kao odgovor na migracijsku krizu, financiranje je dostupno za koordinaciju istraživačkih zajednica i za preporuke politikama  kako bi se olakšala integracija migranata u tržište rada. Ona također uključuje i ključne aktivnosti koje podupiru politiku klimatskih promjena u budućnosti.


Više informacija dostupno je u sljedećim poveznicama.

http://www.obzor2020.hr/

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2604_en.htm

VIDEO