Poziv na pripremu projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti – Operativni program

indeksirajFond:Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program:Promet 2007.-2013.

Tip natječaja:Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 29.9.2014. do 28.11.2014.

Nadležno tijelo:Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Područje:infrastruktura, promet

Prijavitelji:jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Sažetak:

Svrha ovog poziva je osigurati učinkovitu i djelotvornu dodjelu i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi i doradi pripremne projektne dokumentacije za projekte iz područja integriranog prometa i održive regionalne / urbane mobilnosti, koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020.

Pod time se podrazumijeva izrada financijsko-ekonomske, tehničke, dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije za projekte iz područja integriranog prometa i održive regionalne / urbane mobilnosti. Također, cilj je povećati kvalitetu pripremljenosti projekata te osigurati stratešku bazu projekata za razvoj prometnog sektora za programsko razdoblje 2014.-2020.

…više…