POZIV za odabir partnera za provedbu aktivnosti EUROPE DIRECT u Hrvatskoj 2021. – 2025.

Europska komisija, preko svojeg predstavništva u Hrvatskoj, objavljuje poziv na podnošenje prijedloga za odabir partnera koji će voditi EUROPE DIRECT u razdoblju 2021. – 2025.

Postojeća mreža EUROPE DIRECT obuhvaća oko 440 središta u 28 država EU-a.

Otvaranjem nove generacije centara Komisija želi podržati prihvatljive subjekte koji će pod imenom EUROPE DIRECT provoditi niz aktivnosti informiranja i uključivanja građana, u okviru svojih godišnjih komunikaciji planova. Bespovratna godišnja sredstva za komunikacijski plan će biti u obliku jednokratnog doprinosa i iznosit će 30 400 EUR.

Rok za podnošenje prijava je 15.listopada 2020.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

Prijedloge mogu podnijeti:

  • javno tijelo, kao što je općina ili druga razina lokalne/regionalne vlasti, ili
  • tijelo privatnog sektora koje pruža javne usluge ; ili
  • savez/udruženje lokalnih tijela, ne-profitne organizacije, socijalni partneri, ustanove za obrazovanje ili stručno usavršavanje.

Pitanja i odgovori  (objavljeno 13.07.2020.)

Sva dodatna pitanja podnositelji zahtjeva mogu uputiti na e-adresu comm-rep-zag-edic@ec.europa.eu (u naslovu navesti referentnu oznaku poziva: ED-HR-2020).