Poziv za podnošenje prijava za inicijativu Unije Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u RH

Europa je tijekom povijesti bila središte izuzetno bogatoga i raznolikog umjetničkog razvoja pri čemu su europski gradovi igrali ključnu ulogu u oblikovanju i širenju kulture.
Europska prijestolnica kulture je inicijativa Europske unije kojoj je cilj istaknuti to bogatstvo i raznolikost, kao i zajedničke kulturne aspekte Europe kako bi pridonijela zbližavanju europskih naroda i njihovome boljem međusobnom razumijevanju.
U tim su okolnostima opći ciljevi inicijative Europska prijestolnica kulture definirani na sljedeći način: očuvati i promicati raznolikost kultura u Europi i naglasiti njihove zajedničke značajke, kao i povećati osjećaj pripadnosti građana zajedničkome kulturnom prostoru s jedne strane, te poticati kulturni doprinos dugoročnom razvoju gradova u skladu s njihovim strategijama i prioritetima s druge strane.
U skladu s tim ciljevima, grad koji će ponijeti naslov Europske prijestolnice kulture nastojat će svojim aktivnostima poboljšati opseg, raznolikost i europske dimenzije svoje kulturne ponude, uključujući i transnacionalnu suradnju; proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi; ojačati kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima, te podići svoj međunarodni ugled pomoću kulture.
Naslov Europske prijestolnice kulture dodjeljuje se svake godine najviše jednom gradu u svakoj od dvije države članice navedene u kalendaru koji se nalazi u prilogu Odluke br. 445/2014/EU, kojom je uređena inicijativa Europska prijestolnica kultura od 2020. do 2033. godinu. Za 2020. godinu dvije države članice koje će ponijeti naslov Europske prijestolnice kulture jesu Hrvatska i Irska.

Cilj je ovog poziva potaknuti gradove iz Hrvatske da se prijave na natječaj za naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu te tako dođu i do nominacije za moguću dodjelu nagrade Melina Mercouri.
Kako bi se gradovima pomoglo u pripremi kandidature, poziv donosi pregled kriterija koji će se primijeniti pri evaluaciji njihovih prijava, kao i informacije o postupku odabira. U prilogu ovom pozivu nalazi se i obrazac za prijavu koju gradovi trebaju ispuniti kako bi podnijeli svoje prijave.

Nagrada Melina Mercouri financira se iz Programa Kreativna Europa uspostavljenog Uredbom 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je tijelo nadležno za postupak odabira za naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu u Hrvatskoj.

Dodatne pojedinosti o inicijativi Europska prijestolnica kulture dostupne su na sljedećim web stranicama:  europska prijestolnica kulturehttp://ow.ly/EUHxX  i http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm.

[custom-facebook-feed]