Poziv za podnošenje prijedloga iz programa Erasmus+

03 Opci poziv iz program erasmus_4Na Službenom listu Europske unije objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga iz programa Erasmus+ koji se temelji na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2014. godinu – Međunarodna dimenzija visokog obrazovanja (naslov 4.) te na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2015. godinu. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje 2014.–2020. Posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 5., 11. i 16. Uredbe.

Aktivnosti:

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

 1. Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca
 • Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • Zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus
 • Događaji velikih razmjera europske volonterske službe
 1. Ključna aktivnost 2 (KA2) . suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 • Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • Koalicije znanja
 • Koalicije sektorskih vještina
 • Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja
 • Jačanje kapaciteta u području mladih
 1. Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike
 • Strukturirani dijalog: sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

 • Katedre Jean Monnet
 • Moduli Jean Monnet
 • Centri izvrsnosti Jean Monnet
 • Potpora Jean Monnet ustanovama i udrugama
 • Mreže Jean Monnet
 • Projekti Jean Monnet

Sport

 • Zajednička partnerstva u području sporta
 • Neprofitni europski sportski događaji

Prihvatljivost: 

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Sudjelovanje u programu Erasmus+ nudi se sljedećim državama:

 • 28 država članica Europske unije
 • zemlje EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška
 • države kandidatkinje: Turska i bivša jugoslavenska Republika Makedonija.

Proračun: 

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1 736,4 milijuna eura:

 • Obrazovanje i osposobljavanje – 1 536,5 milijuna eura
 • Mladi – 171,7 milijuna eura
 • Jean Monnet – 11,4 milijuna eura
 • Sport – 16,8 milijuna eura