Premještanje i preseljenje migranata: Napredak je postojan, ali za ostvarenje utvrđenih ciljeva potrebno je više

U svom jedanaestom izvješću o napretku u provedbi programa EU-a za hitno premještanje i preseljenje, u kojem se ocjenjuju mjere provedene od 2. ožujka 2017, Komisija je je zaključila da je napredak postojan, ali da je  za ostvarenje utvrđenih ciljeva potrebno uložiti dodatne napore.

Napredak država članica u premještanju osoba postojan je te je u jednom mjesecu premješteno 2465 osoba, što je najviše do sada. Dosad je ukupno premješteno 16 340 osoba. Međutim, države članice trebaju uložiti dodatne napore kako bi osigurale da se sljedećih mjeseci premjeste sve osobe koje ispunjavaju uvjete. Države članice i dalje znatno napreduju u području preseljenja te su do sada omogućile sigurne i zakonite putove za 15 492 osobe. Današnje izvješće sadržava ciljane preporuke za države članice kako bi se unaprijedio postupak premještanja i preseljenja.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: U ožujku smo postigli novi rekord u pogledu broja premještenih osoba. To je solidarnost na djelu i dokaz odgovornosti. Sada je vrijeme da sve države članice ispune svoje obveze i dodatno pojačaju svoje napore. To je njihova politička, moralna i zakonska odgovornost. Pozivam sve zemlje koje se još nisu pridružile tim zajedničkim naporima da to učine. Premještanje svih osoba koje ispunjavaju uvjete iz Grčke i Italije potpuno je izvedivo sljedećih mjeseci. Istodobno, preselili smo više od dvije trećine od 22 500 osoba kojima smo u srpnju 2015. odlučili ponuditi siguran i zakonit put. Pozdravljamo tu vijest. Ispunjavamo svoje obveze kako bismo podijelili odgovornost s trećim zemljama kao što su Turska, Jordan i Libanon.

Premještanje

Premještanje se odvija sve brže te je premješteno 27 % više osoba u odnosu na prethodni najbolji mjesec – više od 1600 osoba iz Grčke i više od 800 iz Italije te je u ožujku premješteno ukupno 2465 osoba. Do 10. travnja ukupno je premješteno 16 340 osoba; 5001 iz Italije i 11 339 iz Grčke. Međutim, unatoč tom napretku, trenutačna brzina premještanja još uvijek prilično zaostaje za ciljevima utvrđenima kako bi se osiguralo da se sljedećih mjeseci premjeste sve osobe koje ispunjavaju uvjete.

Budući da u Grčkoj ima približno još 14 000 kandidata za premještanje, a u Italiji približno 3500 do sada registriranih, ukupan broj osoba koje ispunjavaju uvjete za premještanje i koje se nalaze u te dvije zemlje dobrano je ispod predviđenog u odlukama Vijeća. S obzirom na te brojke, ako se ispuni cilj od najmanje 3000 premještanja mjesečno iz Grčke koji je utvrdilo Europsko vijeće i cilj od najmanje 1500 premještanja mjesečno iz Italije koji je utvrdila Komisija, premještanje svih podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete i koji se trenutačno nalaze u Grčkoj i Italiji moguće je do rujna 2017. Budući da u obje zemlje postoje svi preduvjeti i potpuno uspostavljena operativna infrastruktura za uspješno premještanje te da su agencije EU-a i međunarodne organizacije povećale svoje kapacitete da ostvare utvrđene ciljeve, sada je vrijeme da države članice pokažu političku volju i pojačaju napore kako bi ispunile svoje obveze.

Kako bi se uklonili preostali operativni i logistički zastoji u postupku premještanja, današnje izvješće uključuje ciljane preporuke za određene države članice o tome kako unaprijediti postupak – od preuzimanja obveza do stvarnog transfera.

Kako bi unaprijedile postupak premještanja, države članice trebale bi posebno:

  • preuzimati obveze na mjesečnoj razini, povisiti ukupni broj osoba za koje preuzimaju obveze, povećati svoj kapacitet za obradu zahtjeva za premještanje i skratiti vrijeme odgovora
  • izbjegavati pretjerano ograničavajuće povlastice i odgode te ograničiti zahtjeve koji uzrokuju kašnjenja u postupku transfera
  • pokazati veću fleksibilnost u pogledu mogućnosti, kad je riječ o Italiji, i u pogledu potrebe, kad je riječ o državama članicama premještanja, da se provedu dodatni sigurnosni razgovori
  • dati prednost zahtjevima ranjivih osoba, posebno maloljetnika bez pratnje
  • uz to, kad je riječ o Italiji, registracija i identifikacija svih kandidata koji ispunjavaju uvjete trebala bi se provesti što prije.

Dok neke države članice (Luksemburg i Portugal) postojano napreduju s ispunjavanjem svojih obveza u pogledu Grčke i Italije, sudjelovanje drugih u premještanju (Bugarska, Hrvatska i Slovačka) vrlo je ograničeno. Austrija je najavila da će se uskoro uključiti u premještanje, ali druge (Mađarska i Poljska) još uvijek potpuno odbijaju sudjelovati u programu premještanja. Za sada su samo dvije države članice (Malta i Finska) na putu da pravodobno ispune svoje obveze u pogledu Italije i Grčke.

Komisija stoga poziva države članice da slijede njezine preporuke i ostvaruju ciljeve kako bi se koordinirano osigurala veća brzina premještanja prije sljedećeg izvješća u svibnju 2017. Kako je Komisija naglasila u prethodnom izvješću, ako države članice uskoro ne premjeste više osoba, iskoristit će svoje ovlasti na temelju Ugovorâ u odnosu na one koje ne poštuju odluke Vijeća, uz napomenu da pravna obveza premještanja osoba koje ispunjavaju uvjete neće prestati nakon rujna. Komisija je spremna pomoći državama članicama pri ispunjavanju tih obveza.

HRVATSKA
U Hrvatsku je u okviru ovog preseljeno  ukupno 19 osoba od (9 iz Italije i 10 iz Grčke) što je oko 2%  od ukupno utvrđenog broja od 928.

Preseljenje

Program preseljenja i dalje je uspješan. Do 10. travnja 15 492 osobe preseljene su u 21 zemlju[1], što je više od dvije trećine od 22 504 preseljenja dogovorenih u okviru programa preseljenja. Od 28. veljače 2017. preseljeno je 1070 osoba, uglavnom iz Turske, Jordana i Libanona.

Iako su neke države članice i pridružene zemlje već ispunile svoje ciljeve (Estonija, Irska, Nizozemska, Finska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina, Island, Lihtenštajn i Švicarska) te ih je još nekoliko ušlo u krug država preseljenja programa EU-a, odgovornosti su još uvijek neravnomjerno raspodijeljene. Devet država članica (Bugarska, Cipar, Grčka, Hrvatska, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) tek treba početi s preseljenjem u okviru trenutačnih programa na razini EU-a.

Preseljenja iz Turske, koja čine dio ukupnog broja preseljenja, proteklih tjedana odvijala su se sve brže te su od posljednjeg izvješća preseljena 1053 Sirijca. U okviru Izjave EU-a i Turske siguran i zakonit put u Europu do sada je omogućen za ukupno 4618 sirijskih izbjeglica. Države članice dobro napreduju s pripremama za daljnja preseljenja te su preuzele obveze za 26 112 osoba, što je znatan porast u usporedbi s posljednjim izvješćem. Uz to, Austrija i Rumunjska trenutačno pripremaju svoja prva preseljenja u okviru programa. Međutim, ima država koje nisu preselile osobe iz Turske ni poduzele mjere da to učine (Cipar, Danska, Mađarska, Malta, Poljska i Slovačka).

Iako je postignut znatan napredak, države članice koje su još daleko od ispunjavanja ciljeva i države članice koje još nisu preseljavale u okviru programa EU-a trebale bi što prije pojačati napore za preseljenje kako bi pridonijele udruženim naporima za osiguravanje sigurnih i zakonitih putova u EU za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita i provodile Izjavu EU-a i Turske.

Kontekst

Program za privremeno hitno premještanje uspostavljen je u rujnu 2015. na temelju dviju odluka Vijeća, pri čemu su se države članice obvezale na premještanje osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita iz Italije i Grčke. Odluke o premještanju odnose se na preuzimanje obveze o premještanju 98 255 osoba, nakon što je Vijeće 29. rujna 2016. donijelo izmjenu druge Odluke Vijeća o premještanju kako bi se 54 000 još nedodijeljenih mjesta stavilo na raspolaganje za zakonit prihvat Sirijaca iz Turske u EU.

Komisija je 8. lipnja 2015. donijela prijedlog europskog programa preseljenja, nakon čega je uslijedio dogovor država članica od 20. srpnja 2015. o preseljenju 22 504 osobe kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita.

Europsko vijeće pozvalo je 7. ožujka 2016. na bržu provedbu premještanja kako bi se poboljšala humanitarna situacija u Grčkoj. Europsko vijeće u zaključcima od 20. i 21. listopada ponovno je pozvalo na daljnje djelovanje u cilju brže provedbe programa premještanja i preseljenja zbog hitne potrebe za pružanjem potpore Grčkoj i Italiji. Europsko vijeće podržalo je 15. prosinca zajednički akcijski plan za provedbu Izjave EU-a i Turske, kojim je obuhvaćen cilj od 3000 premještanja iz Grčke na mjesečnoj razini te u okviru kojeg se ponovo pozvalo na intenziviranje nastojanja da se ubrza premještanje, posebice maloljetnika bez pratnje, i provedba postojećih programa preseljenja.

Izjavom EU-a i Turske od 18. ožujka 2016. predviđeno je da će za svakog Sirijca kojeg se s grčkih otoka vrati u Tursku preseliti jednog Sirijca iz Turske u EU. To se načelo primjenjuje od 4. travnja 2016. Prednost imaju migranti koji prethodno nisu nezakonito ušli ili pokušali ući u EU.

Komisija je 13. srpnja 2016. predložila trajni okvir EU-a za preseljenje, kojim se utvrđuje zajednički niz standardnih postupaka za odabir kandidata za preseljenje te daje zajednički status zaštite osobama preseljenima u EU kako bi se pojednostavnili i bolje usmjerili budući europski napori u području preseljenja.

Komisija je 2016. donijela prvo izvješće o premještanju i preseljenju. Drugo, treće, četvrto, peto, šesto, sedmo, osmo i deveto izvješće donijela je 12. travnja, 18. svibnja, 15. lipnja, 13. srpnja, 28. rujna, 9. studenoga i 8. prosinca 2016. te 28. veljače i 2. ožujka 2017.


Dodatne informacije

Komunikacija: Jedanaesto izvješće o premještanju i preseljenju

Prilog 1.: Premještanja iz Grčke

Prilog 2.: Premještanja iz Italije

Prilog 3.: Preseljenje – trenutačno stanje

INFORMATIVNI ČLANAK: Premještanje i preseljenje

INFORMATIVNI ČLANAK: Upravljanje izbjegličkom krizom: financijska potpora EU-a Grčkoj

Europski migracijski program

Odluka Vijeća o premještanju 40 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća o premještanju 120 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća (EU) 2016/1754 od 29. rujna 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

Zaključci Vijeća o preseljenju 20 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita

Izjava EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.

[1] Belgija, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Francuska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Nizozemska, Norveška, Austrija, Portugal, Španjolska, Finska, Švedska, Švicarska i Ujedinjena Kraljevina.