PRIJAVI SE – Stažiranje u Europskom parlamentu

Otvoren je postupak prijave na stažiranje u Europskom parlamentu.

Stažiranje traje pet mjeseci.

Prijaviti se mogu studenti ili mlađi profesionalci koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
    – navršenih 18 godina;
    – sveučilišna diploma prvostupnika;
    – izvrsno znanje jezika navedenog u natječaju;
    – potvrda o nekažnjavanju;
    – nisu radili u nekoj od EU-institucija ili tijela dulje od dva mjeseca uzastopno;
    – šest mjeseci prije stažiranja nisu bili u studijskom posjetu Europskom parlamentu.


Datumi početka stažiranja i rokovi za prijavu su sljedeći:
– Za stažiranje u razdoblju od 1. listopada do 28./29. veljače rok za prijavu je: od 1. lipnja do 30 lipnja.
– Za stažiranje u razdoblju od 1. ožujka do 31. srpnja rok za prijavu je: od 1. studenog do 30. studenog.


Svrha stažiranja u okviru stipendija Schuman jest pridonijeti obrazovanju i strukovnom osposobljavanju građana EU-a te pružiti uvid u rad Europskog parlamenta.Za sve prijave za stipendiju Schuman posjetite našu internetsku stranicu na kojoj se nalaze ponude za stažiranje.
Kandidati se mogu prijaviti za najviše tri stipendije po natječaju.
Prijave predane nakon roka ili spontane prijave neće se uzeti u obzir.
Među 21 000 osoba koje svake godine pošalju svoju prijavu za stažiranje u Europskom parlamentu bit će odabrano njih 900.
Postupci odabira prilagođeni su kako kandidati s invaliditetom ne bi bili stavljeni u nepovoljni položaj. 

POVEZNICA ZA PRIJAVU:

Više informacija o radu u Europskom parlamentu

Stipendije Schuman u Europskom parlamentu

Sektor stažiranja na Facebooku