Prijedlog EK za nacrt preporuka za Hrvatsku

Europska komisija je objavila nacrt preporuka o ekonomskoj i socijalnoj politici za Hrvatsku, kao i za ostalih 26 država članica i Ujedinjenu Kraljevinu. Zbog dosad nezabilježene situacije povezane s pandemijom COVID-a 19 i njezinih ozbiljnih učinaka na sustave javnog zdravstva, građane, društvo i gospodarstvo u cjelini, ovogodišnje preporuke usmjerene su na saniranje posljedica pandemije, ublažavanje posljedica za gospodarstvo i poticanje oporavka. Međutim, preporuke izdane u 2019. i dalje su relevantne i kontinuirano će se pratiti tijekom godišnjeg ciklusa Europskog semestra.

U skladu s time, Europska komisija preporučuje Hrvatskoj da u 2020. i 2021. godini:

  1. Poduzme sve potrebne mjere za učinkovitu borbu protiv pandemije, poticanje gospodarstva i oporavka, u skladu s općom odredbom o izuzimanju u sklopu Pakta o stabilnosti i rastu te poveća otpornost zdravstvenog sustava.
  2. Ojača mjere na tržištu rada i sustav socijalne zaštite, poveća pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama te potakne promicanje vještina.
  3. Nastavi osiguravati likvidnost poduzećima, smanjivati administrativno i financijsko opterećenja gospodarstva i da prednost ulaganjima za poticanje održivog gospodarskog oporavka, s posebnim naglaskom na zelenoj i digitalnoj tranziciji.
  4. Poboljša učinkovitost javne uprave i pravosudnog sustava.

Sljedeći koraci: O prijedlozima preporuka koji su najavljeni raspravljat će vlade u Vijeću, podržat će ih čelnici EU-a te će ih nacionalni ministri financija službeno usvojiti u srpnju. Europska komisija aktivno će surađivati s hrvatskom vladom i pratiti provedbu tih preporuka.

Više informacija