Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske – Projekt Otoci

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2015. godini pokreće provedbu  projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske“ (u nastavku teksta: Projekt Otoci) u okviru provedbe „Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2014. godinu“ prema potprogramu „Potpora u identificiranju projektnih ideja prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020.“ kojim se regionalnim koordinatorima na području naseljenih otoka Republike Hrvatske dodjeljuju financijska potpora u iznosu od 8.000.000,00 kn osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

Cilj Projekta Otoci:

učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije na otocima podizanjem kapaciteta svih uključenih i zainteresiranih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnoj i regionalnoj razini otočnog područja kako bi se projektne ideje mogle pripremiti i provoditivlastitim kapacitetima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

Regionalni koordinatori Primorsko-goranske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije, bez obzira na ustroj, osnovani u svrhu učinkovite koordinacije ipoticanja regionalnoga razvoja u skladu s člankom 24. stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Područje obuhvaća Potprograma  sve hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno nastanjene i nenastanjene otoke i otočiće te poluotok Pelješac, koji su podijeljeni u pet područja uzduž obale, u smjeru sjeverozapad-jugoistok, vodeći se administrativnim granicama županija Republike Hrvatske.

II. područje otoka obuhvaća otoke Zadarske i Ličko-senjske županije, odnosno 17 otoka: Pag, Vir, Ugljan, Pašman, Ošljak, Dugi Otok, Iž, Rava, Silba, Molat, Ist, Olib, Premuda, Vrgada, Sestrunj, Rivanj i Zverinac, na kojima živi 24.615 stanovnika

Više o projektu