Proglašenje Europske godine kulturne baštine 2018.

Na Europskom kulturnom forumu u Milanu započinju proslave u povodu Europske godine kulturne baštine 2018.1

Europska godina kulturne baštine bit će usmjerena na bogatstvo europske kulturne baštine te će se isticati njezina uloga u stvaranju zajedničkog osjećaja identiteta i izgradnji budućnosti Europe.

Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navracsics, koji je danas službeno proglasio Europsku godinu kulturne baštine, izjavio je: „Kulturna je baština u središtu europskog načina života. Ona nas određuje i stvara osjećaj pripadnosti. Kulturna baština ne obuhvaća samo književnost, umjetnost i predmete, nego i obrte koje učimo, priče koje pričamo, hranu koju jedemo i filmove koje gledamo. Moramo cijeniti i čuvati svoju kulturnu baštinu za buduće naraštaje. Ova godina puna proslava bit će divna prilika da potaknemo sve građane, a posebno mlade, da se upoznaju s kulturnom raznolikošću Europe te razmisle o mjestu kulturne baštine u našem životu. Ona nam omogućuje da razumijemo prošlost i da na njoj izgradimo budućnost.”

Današnjem su događanju prisustvovali predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani, estonski ministar kulture Indrek Saar kao predstavnik estonskog predsjedništva Vijeća EU-a, talijanski ministar kulture Dario Franceschini, predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta Petra Kammerevert te 800 predstavnika kulturnog sektora i civilnog društva iz EU-a.

Svrha je Europske godine kulturne baštine podizanje razine osviještenosti o društvenoj i gospodarskoj važnosti kulturne baštine. Građani iz svih sredina moći će sudjelovati u tisućama inicijativa i događanja diljem Europe. Cilj je doprijeti do što je moguće više ljudi, posebno djece i mladih, lokalnih zajednica i ljudi koji su rijetko u doticaju s kulturom, kako bi se promicao zajednički osjećaj odgovornosti.

Projekti i inicijative koji se provode u državama članicama EU-a, općinama i regijama dopunit će se transnacionalnim projektima koje financira EU. Komisija će, primjerice, s državama članicama organizirati Assises du Patrimoine kao središnje događanje Europske godine kulturne baštine s ciljem početka rada na dugoročnom akcijskom planu EU-a za kulturu i kulturnu baštinu. To će biti nastavak djelovanja u skladu s raspravama čelnika EU-a o obrazovanju i kulturi koje su održane 17. studenoga u Göteborgu.

Prema danas objavljenom novom istraživanju Eurobarometra 80 % Europljana smatra kako kulturna baština nije važna samo za njih osobno, nego i za njihovu zajednicu, regiju, državu i Europsku uniju u cjelini. Velika većina ponosna je na kulturnu baštinu, bilo da se nalazi u njihovoj regiji ili zemlji ili u drugoj europskoj zemlji. Više od 70 % Europljana slaže se i da im kulturna baština može poboljšati kvalitetu života. Istraživanje je pokazalo i da 90 % ispitanika smatra kako bi se o kulturnoj baštini trebalo poučavati u školama. Tri četvrtine Europljana smatra da bi ponajprije države članice i EU trebali izdvajati više sredstava za zaštitu kulturne baštine Europe.

Kontekst

Od arheoloških nalazišta do suvremene arhitekture, od srednjovjekovnih dvoraca do folklorne tradicije i umjetnosti, europska je kulturna baština u samom središtu kolektivnog sjećanja i identiteta europskih građana. Osim toga, sektor kulturne baštine pridonosi rastu i otvaranju novih radnih mjesta u gradovima i regijama te je ključan element u razmjenama Europe s ostatkom svijeta. U EU-u je 7,8 milijuna radnih mjesta neizravno povezano s baštinom (npr. u sektorima turizma, usmenog prevođenja i sigurnosti). U sektoru kulturne baštine u EU-u zaposleno je više od 300 000 ljudi, a s 453 registrirane lokacije u Europi kao regiji nalazi se gotovo pola stavki s UNESCO-ova Popisa svjetske baštine.

Zbog toga, a posebno zato što živimo u dobu u kojem su kulturna blaga ugrožena te se namjerno uništavaju u područjima zahvaćenima sukobom, Komisija je zaključila da je opravdano 2018. proglasiti Europskom godinom kulturne baštine. Odluka Vijeća i Europskog parlamenta kojom se 2018. određuje kao Europska godina kulturne baštine donesena je 17. svibnja 2017. na temelju prijedloga Komisije od 30. kolovoza 2016.

Europski kulturni forum, na kojem se danas proglašava Europska godina kulturne baštine, dvogodišnji je središnji događaj koji organizira Europska komisija. Na njemu se ističe europska suradnja u području kulture, okupljaju se glavni subjekti u tom sektoru, analizira se provedba Europske strategije za kulturu te se potiče rasprava o politici i inicijativama EU-a u području kulture. Osim pokretanja Europske godine kulturne baštine 2018., na ovogodišnjem će se Forumu razmatrati uloga kulture u suočavanju s izazovima u Europi i svijetu te doprinos kulture i kreativnosti socioekonomskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.


Dodatne informacije