Program rada Komisije za 2018.: Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Europu

Kako je najavljeno u govoru predsjednika Junckera o stanju Unije, Europska komisija danas predstavlja svoje planove za dovršetak rada na deset političkih prioriteta predsjednika Junckera prije kraja njegova mandata te niz perspektivnih inicijativa za budućnost Europe.

Predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: „Europa vraća svoju snagu i moramo iskoristiti taj novi trenutak zamaha. Već smo predstavili 80 % prijedloga koje smo obećali kada je ova Komisija preuzela dužnost. Sada nam je prioritet da prijedlozi postanu zakoni, a potom da se zakoni provode. Što prije Europski parlament i Vijeće dovrše svoj postupak, prije ćemo osjetiti koristi našeg zajedničkog rada.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „ Program rada Komisije koji je danas donesen osigurat će da Europa i dalje bude čvrsto usmjerena na one stvari u kojima europsko djelovanje ima najveću dodanu vrijednost. O Europskoj uniji neće se suditi prema broju direktiva i uredbi koje donosimo, već prema konkretnim rezultatima koje naše politike donose za građane i poduzeća.

26 novih inicijativa u ovogodišnjem programu rada usmjereno je na dvije stvari: prvo, tu su ciljane zakonodavne mjere kako bismo dovršili rad u prioritetnim političkim područjima, što će biti na dnevnom redu do svibnja 2018. kako bi se Europskom parlamentu i Vijeću omogućilo da dovrše svoj zakonodavni postupak prije europskih izbora u lipnju 2019. Drugo, u programu rada predstavljaju se ambiciozne mjere i inicijative koje imaju dugoročniju perspektivu jer nova Unija s 27 država članica stvara svoju vlastitu budućnost do 2025. i nakon toga. Ti prijedlozi odražavaju raspravu započetu u Komisijinoj Bijeloj knjizi o budućnosti Europe i govoru predsjednika Junckera o stanju Unije 2017.

Kako bi se osigurala usmjerenost na postizanje rezultata, u programu rada Komisije utvrđeno je 66 prioritetnih prijedloga u postupku koji su predstavljeni u protekle dvije godine i koje bi Parlament i Vijeće trebali brzo donijeti; Komisija isto tako predlaže povlačenje 15 prijedloga u postupku za koje se ne nazire dogovor, više ne služe svojoj svrsi ili su tehnički zastarjeli. U programu rada iznesen je niz od 15 prijedloga koji se nastavljaju na reviziju postojećih propisa u okviru programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT), uzimajući u obzir mišljenja s platforme REFIT. Prioritet će isto tako biti da države članice učinkovito primjenjuju i provode propise EU-a za dobrobit građana i poduzeća. Komisija će tri zastarjela zakona staviti izvan snage.

Dovršetak rada na deset prioriteta Junckerove Komisije

Od početka njezina mandata ova se Komisija usredotočila na velike stvari u kojima učinkovito europsko djelovanje može donijeti konkretne rezultate. Tijekom protekle godine zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem ostvarili smo solidan napredak u ključnim područjima te su postignuti rezultati za deset prioriteta. U ovom programu rada sada se utvrđuju konkretni prijedlozi za nadolazeću godinu kako bi se naš rad priveo kraju.

Kako bi se potaklo zapošljavanje, rast i ulaganja, Komisija će i dalje raditi na donošenju Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i na dovršetku jedinstvenog digitalnog tržišta, energetske unije, unije tržišta kapitala, ekonomske i monetarne unije te bankovne unije. Inicijativa o pravednom oporezivanju u digitalnom gospodarstvu, paket socijalne pravednosti i prijedlog poboljšanja lanca opskrbe hranom u EU-u pridonijet će stvaranju dubljeg i pravednijeg unutarnjeg tržišta s jačim industrijskim temeljima. Na dnevnom redu bit će i nove ciljane mjere kako bi se upotpunila sigurnost Unije i ostvario plan EU-a za migracije i globalnu strategiju te jačao mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Komisija će provoditi uravnoteženu i progresivnu trgovinsku politiku za svladavanje globalizacije tako što će sklopiti sporazume s Japanom, Singapurom i Vijetnamom te nastaviti pregovore s Meksikom i Mercosurom.

Nakon 2025.

Istovremeno dok dovršavamo planove za danas, ova će Komisija i dalje raditi na pripremi Unije za sutra. Program rada za 2018. obuhvaća niz inicijativa za budućnost, za 2025. i nakon toga. Od 30. ožujka 2019. Europska unija imat će 27 država članica i sada je vrijeme za stvaranje ujedinjenije, snažnije i demokratskije Unije.

Ujedinjenija Unija zahtijevat će vjerodostojnu mogućnost proširenja za najizglednije zemlje kandidatkinje na zapadnom Balkanu. Kako bi se izgradila snažnija Unija, Komisija će iznijeti prijedlog budućeg višegodišnjeg financijskog okvira i predložiti učinkovitiju izradu zakonodavstva za jedinstveno tržište te veću učinkovitost i dosljednost u provedbi zajedničke vanjske politike. Donijet ćemo dokument za razmatranje o održivoj budućnosti Europe i Komunikaciju o budućnosti energetske i klimatske politike EU-a te predložiti proširenje zadaća Ureda europskog javnog tužitelja kako bismo se borili i protiv terorizma. Za demokratskiju Uniju izradit ćemo prijedloge za uvođenje stalnog i odgovornog europskog ministra gospodarstva i financija, inicijativu za daljnje jačanje supsidijarnosti i proporcionalnosti te komunikaciju o poboljšanju učinkovitosti na čelu Europske unije. Predložit ćemo i inicijativu za provođenje vladavine prava.

Kontekst

Komisija svake godine donosi program rada u kojemu iznosi popis mjera koje će poduzeti u nadolazećoj godini. Programom rada javnost i suzakonodavce obavještavamo o našim političkim obvezama u pogledu predlaganja novih inicijativa, povlačenja prijedloga u postupku donošenja i preispitivanja postojećeg zakonodavstva EU-a.

Komisija se pri izradi programa rada za 2018. savjetovala s Europskim parlamentom i Vijećem u okviru Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva i Okvirnog sporazuma o odnosima između Parlamenta i Komisije te na temelju pisma namjere koje su 13. rujna poslali predsjednik Juncker i potpredsjednik Timmermans nakon predsjednikova govora o stanju Europske unije.


Dodatne informacije

Program rada Komisije za 2018. – Ključni dokumenti

Pitanja i odgovori o programu rada Komisije za 2018.

Informativni članak: Nove inicijative za dovršetak rada na deset prioriteta predsjednika Junckera i inicijative s perspektivom za 2025.

Informativni članak: Prioritetni prijedlozi u postupku koji zahtijevaju brzo donošenje Parlamenta i Vijeća