Rasprava o budućnosti Europe – dosad je organizirano 1750 događanja za više od 30 milijuna Europljana

Prošla su četiri mjeseca otkad je Komisija predstavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe i sve je intenzivnija rasprava o budućnosti Europe, u kojoj je dosad moglo sudjelovati više od 30 milijuna građana.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: Ohrabruje me činjenica da toliko građana sudjeluje u raspravi o budućnosti Europske unije, koju je Komisija Bijelom knjigom pokrenula 1. ožujka 2017. Dosad su iznesena brojna različita stajališta i taj pozitivni zamah potiče naše buduće djelovanje. O svojoj ću viziji govoriti u rujnu, ali ustvari vi oblikujete budućnost Europe. Vi ćete sutra pisati povijesne knjige. Nastavite sudjelovati, kažite što mislite!

Komisija je ponudila pet scenarija za mogući razvoj EU-a u sljedećem desetljeću. Otad se vodi opsežna rasprava uz potporu političkih institucija i civilnog društva. Do danas je više od 270 000 građana sudjelovalo u više od 1750 događanja koja je organizirala ili podržala Komisija, a još ih mnogo više sudjeluje u raspravi putem interneta (vidi brojke).

Događanja i rasprave odvijat će se i u nadolazećim mjesecima, a građani svoja stajališta mogu iznijeti i izravno preko poveznice:

https://ec.europa.eu/commission/feedback-future-europe_hr

Pozivamo građane da nastave iznositi svoja stajališta, po mogućnosti prije godišnjeg govora o stanju Europske unije, zakazanog za 13. rujna 2017., kada će predsjednik Juncker govoriti o svojoj viziji budućnosti Europe.

Vaša su stajališta dobrodošla!

Kontekst

Komisija je 1. ožujka 2017. Bijelom knjigom o budućnosti Europe pokrenula sveeuropsku raspravu kojom građanima i političkim čelnicima daje mogućnost da oblikuju viziju EU-a s 27 država članica. Bijela knjiga sadržava pet scenarija za razvoj Unije do 2025.:

  • Ne odustajemo”: EU-27 nastavlja ostvarivati svoj plan pozitivnih reformi.
  • Samo jedinstveno tržište”: EU-27 usredotočuje se na jedinstveno tržište jer se 27 država članica ne može dogovoriti o sve većem broju područja politike.
  • Oni koji žele više, čine više”: EU-27 nastavlja prema današnjem planu, ali države članice koje to žele mogu bliže surađivati u određenim područjima.
  • Činiti manje, ali učinkovitije”: Europska unija usredotočena je na bolje i brže ostvarenje rezultata u određenim područjima politika, dok u drugima čini manje.
  • Zajedno činimo mnogo više”: države članice odlučuju dijeliti više ovlasti, resursa i odlučivanja na svim razinama.

Scenariji obuhvaćaju niz mogućnosti, čiji ishodi ovise o pojedinačnim područjima politike. Ilustrativne su prirode, jedan ne isključuje drugi, a nisu ni konačni.

Bijela knjiga doprinos je Europske komisije sastanku na vrhu u Rimu, na kojem će čelnici EU-a 25. ožujka raspravljati o postignućima u posljednjih 60 godina i budućnosti Unije s 27 država članica. Kako bi potaknula raspravu, Europska komisija, zajedno s Europskim parlamentom i zainteresiranim državama članicama, bit će domaćin niza rasprava o budućnosti Europe u gradovima i regijama diljem Europe te će surađivati s Europskim parlamentom, nacionalnim parlamentima, lokalnim i regionalnim vlastima i civilnim društvom. Komisija će pridonijeti i nizom dokumenata za razmatranje, u kojima će ponuditi različite mogućnosti za Europu.

Komisija je predstavila i niz dokumenata za razmatranje o pitanjima koja su ključna za Europu:

1. razvoj socijalne dimenzije Europe;

2. produbljenje ekonomske i monetarne unije;

3. iskorištavanje globalizacije;

4. budućnost obrane Europe i

5. budućnost financija EU-a.

Sve navedene dokumenta možete pronaći u uredu Infrormacijskog centar Europe Direct Zadar, u Glagoljaškoj 14 u Zadru.

Predsjednik Juncker u svojem će govoru o stanju Unije u rujnu 2017. dodatno razraditi te zamisli, prije nego što se na sastanku Europskog vijeća u prosincu 2017. donesu prvi zaključci. To će pridonijeti odlučivanju o smjeru djelovanja, koji će biti predstavljen do izbora za Europski parlament u lipnju 2019.

 


Dodatne informacije

Informativni članak: Rasprava o budućnosti Europe

Govor možete pratiti na društvenim mrežama – upotrijebite oznaku #SOTEU. Internetska stranica www.ec.europa.eu/soteu

Bijela knjiga o budućnosti Europe

Proces na temelju Bijele knjige

Dijalozi s građanima

Ankete Eurobarometra o budućnosti Europe provedene u listopadu 2016. i travnju 2017.

Europska priča: 60 godina zajedničkog napretka

Složi vlastitu origami golubicu EU60

#EU60 #FutureOfEurope