Kako sudjelovati u smanjenju otpada hrane

Oko trećina ukupno  proizvedene hrane za ljudsku potrošnju na globalnoj razini  se izgubi – što je oko 1,3 milijarde tona godišnje, prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu.

U EU svake godine oko 88 milijuna tona hrane se izgubi/ završi na otpadu, što odgovara 173 kilograma po osobi. Troškovi povezani procjenjuju se tim procjenjuju se na 143 milijarde eura (FUSIONS, 2016).

Hrana se gubi u svim fazama opskrbnog lanca od farme do prerade i proizvodnje do trgovina, restorana i kod kuće. Međutim, većinu hrane u EU troše kućanstva (53%) i u preradi (19%). Potrošači često nisu svjesni problema ili njegovih posljedica. Prema istraživanju Eurobarometra, datumske oznake o prehrambenim proizvodima široko su pogrešno shvaćene, iako gotovo šestorica od 10 Europljana kažu da uvijek provjeravaju oznake na proizvodima.

Čimbenici koji doprinose zbrinjavanju hrane uključuju:

 • Nedostatno planiranje i promocija obroka i promocija poput “kupiti jedan dobiti jedan besplatno” što dovodi do previše hrane koja se kupuje ili priprema
 • Nesporazumi o značenju “best before” i “use by” datumima naljepnica što dovodi do odbacivanja jestive hrane
 • Standardizirane veličine obroka u restoranima i restoranima
 • Poteškoće u predviđanju broja kupaca (problem ugostiteljskih usluga);
 • Pitanja upravljanja zalihama za proizvođače i trgovce
 • Visoki standardi kvalitete (npr. Za proizvode koji se prodaju u maloprodaji)
 • Prekomjerna proizvodnja ili nedostatak potražnje za određenim proizvodima u određeno doba godine; Oštećenja proizvoda i ambalaže (poljoprivrednici i proizvodnja hrane)
 • Neprikladan skladištenje / transport u svim fazama prehrambenog lanca
 • Temelj svih tih problema je opći nedostatak svijesti, mnogih aktera, o veličini problema i prednostima koje proizlaze iz smanjenja otpada hrane.

Akcije EU protiv otpada hrane

Europska komisija se vrlo ozbiljno posvetila pitanju rješavanja problema s hranom. Smanjenje otpada hrane ima ogroman potencijal za smanjenje korištenja resursa koje koristimo za proizvodnju hrane koju jedemo. Učinkovitost će uštedjeti novac i smanjiti utjecaj proizvodnje i potrošnje hrane na okoliš.

Sprečavanje otpada hrane sastavni je dio novog kružnog gospodarskog paketa Komisije za poticanje tranzicije Europe prema kružnom gospodarstvu koje će potaknuti globalnu konkurentnost, poticati održivi rast i stvarati nova radna mjesta.

Paket kružnog gospodarstva sastoji se od Akcijskog plana EU za kružnu ekonomiju i dodatka akcijskom planu koji navodi raspored predloženim aktivnostima i srodne zakonodavne prijedloge o otpadu, uključujući revidiranu predloženu direktivu o otpadu.

EU i države članice predane su ispunjavanju ciljeva održivog razvitka (SDG), usvojenima u rujnu 2015. godine, uključujući cilj smanjenja otpada hrane po glavi stanovnika na razini stanovništva i potrošača do 2030. godine, te smanjenja gubitaka u prehrani tijekom proizvodnje i opskrbe hranom.

Kako bi podržala postizanje ciljeva održivog razvitka za smanjenje količine hrane u EU, Komisija će:

 • Izraditi zajedničku metodologiju EU-a za mjerenje otpada hrane u suradnji s državama članicama i dionicima
 • Stvoriti novu platformu (Platformu EU o gubicima hrane i otpadu hrane) koja uključuje države članice i aktere u prehrambenom lancu kako bi pomogla definirati mjere potrebne za postizanje SDG hrane za hranu, olakšati međusektorsku suradnju i razmjenjivati ​​najbolju praksu rezultate
 • Poduzeti mjere kako bi razjasnili zakonodavstvo EU vezano uz otpad, hranu i hranu za životinje te olakšati davanje hrane i korištenje nekadašnjih prehrambenih proizvoda i nusproizvoda iz hranidbenog lanca za proizvodnju hrane bez ugrožavanja sigurnosti hrane i hrane za životinje
 • Ispitati načine kako poboljšati uporabu datuma označavanja od strane sudionika u prehrambenom lancu i njegovog razumijevanja od strane potrošača, a posebno označavanja “najbolje prije”.

Kako bi se osiguralo da nacionalni programi sprečavanja otpada o hrani bude informirani solidnom dokaznom podlogom i podupiru razmjenu inovacija i najbolje prakse, EU treba povećati i poboljšati kvantifikaciju razina otpada hrane. Revidirani zakonodavni prijedlog o otpadu poziva zemlje članice da poduzmu mjere za smanjenje otpada hrane u svakoj fazi lancu opskrbe hranom, prate razine otpada hrane i izvješćuju o napretku koji je postignut.

Članovi Europskog parlamenta su 16. svibnja usvojili izvješće hrvatske predstavnice u Europskom parlamentu, gđe.  Biljane Borzan, koja predlaže niz mjera za smanjenje otpada hrane u EU za 30% do 2025. i za 50% do 2030. u usporedbi s osnovnom linijom 2014. godine. Ovaj je cilj već utvrđen u paketima koji su usvojeni u ožujku. Mjere za ostvarenje  smanjenja otpada hrane  u EU su uklanjanje postojećih ograničenja na donacije hrane i uklanjanjem konfuzije o oznakama “Najbolje upotrijebiti do…” i “Najbolje upotrijebiti do kraja…”

Suradnja sa zemljama članicama EU i dionicima
Komisija analizira u suradnji s industrijom, potrošačima i ostalim nevladinim organizacijama, stručnjacima iz sektora hrane i stručnjacima za politiku država članica kako smanjiti količinu hrane bez ugrožavanja sigurnosti hrane i raspravlja o mogućnostima mogućih akcija EU.
Suradnja s državama članicama olakšava se kroz posvećenu stručnu skupinu koja okuplja relevantne nacionalne organizacije kako bi pomogla Komisiji i državama članicama da identificiraju i daju prioritete aktivnosti koje treba poduzeti na razini EU kako bi se spriječili gubitak hrane i otpad od hrane.
Suradnja s dionicima vodi se kroz radnu skupinu o gubitcima hrane i FoodWaste, koja podupire Komisiju u razmjeni najboljih praksi u prevenciji hrane i identificiranju mogućih akcija EU.

Podizanje svijesti i razmjena dobre prakse
Komisija sama pridonosi podizanju svijesti o sprečavanju otpada hrane proizvodnjom komunikacijskih materijala dostupnih na svim jezicima EU-a, kao i sastavljanjem dobre prakse za inicijative sprječavanja i smanjenja otpada hrane.

Što možemo učiniti

Svatko može igrati ulogu u smanjenju otpada hrane. Često s minimalnim naporima, otpada hrane može se smanjiti, štedi novac i štiti okoliš. Moglo bi biti puno lakše nego što mislite! 

Šest stvari koje možete učiniti kako biste smanjili potrošnju hrane:

 •      Sastavite popise za kupnju
 •      Provjerite datume i budite svjesni značenja označavanja datuma
 •      Spremajte hranu u skladu s uputama na pakiranju
 •      Stavite novu hranu na stražnji dio hladnjaka i ormara
 •      Upotrijebite ostatke
 •      Zamrzavajte
 • …..

Jedan od načina podizanja svijesti o gubitku hrane je objava Otpad hrana: Info grafika ( ENG) :

Ova infografija pokazuje koje sektore i zemlje najviše gube hranu u EU. Ne samo da je to gubitak resursa nego i doprinosi klimatskim promjenama. Postoji i etički aspekt s obzirom da oko 793 milijuna ljudi na svijetu nije pothranjeno, a 55 milijuna ljudi (9,6% stanovništva EU-a) nije bilo u mogućnosti priuštiti kvalitetan obrok svaki drugi dan 2014. godine.

Ova infografija pokazuje koje sektore i zemlje najviše gube hranu u EU. Ne samo da je to gubitak resursa nego i doprinosi klimatskim promjenama. Postoji i etički aspekt s obzirom da oko 793 milijuna ljudi na svijetu nije pothranjeno, a 55 milijuna ljudi (9,6% stanovništva EU-a) nije bilo u mogućnosti priuštiti kvalitetan obrok svaki drugi dan 2014. godine.


Više informacija :

Europska komisija  – Otpad Hrane ( ENG)

Najbolje upotrijebiti do…” i “Najbolje upotrijebiti do kraja…”  ( ENG)

10 savjeta za smanjenje otpada hrane (ENG)

Otpad hrana: Info grafika ( ENG)

 

Comments are closed