Smanjivanje birokracije: Uštede do 48 milijuna EUR zahvaljujući novim pravilima za prekogranične sudske odluke

Prema novim pravilima koja se primjenjuju od sutra, poduzeća i potrošači moći će lakše rješavati prekogranične pravne sporove; očekuje se da će se time na razini EU-a uštedjeti do 48 milijuna EUR godišnje. Ovim se pravilima dokida skup i dugotrajan postupak koji se sada primjenjuje 10 000 puta godišnje u slučajevima kad je potrebno priznavanje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima u drugim državama članicama EU-a.

Od sutra će takve prekogranične sudske odluke biti automatski izvršne širom EU-a. Pri kupovini od trgovaca iz država koje nisu članice EU-a potrošači će biti bolje zaštićeni, a poduzeća će uživati veću pravnu sigurnost pri poslovanju u EU-u. Novim se mjerama ostvaruju obećanja EU-a u smislu smanjivanja birokracije i jačanja jedinstvenog tržišta EU-a, čime se potiče održiv ekonomski rast.

“Ovo su odlične vijesti za europske građane te srednja i mala poduzeća”, rekla je Věra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova. „Nova pravila mogla bi rezultirati uštedama u iznosu od 2 000 do 12 000 EUR po pojedinom sudskom postupku. Ovim se ostvaruju obećanja da će se smanjiti birokracija i jačati jedinstveno tržište EU-a. Time će se posebno pomoći malim i srednjim poduzećima i otvoriti niz novih mogućnosti za poduzeća diljem Europe”.

Od sutra se primjenjuju sljedeća praktična poboljšanja:

  • Izvršna sudska odluka u građanskim i trgovačkim stvarima u jednoj državi članici bit će automatski izvršna na cijelom području EU-a. Ovim se pravilima ukida složen posredni postupak – „egzekvatura”. Taj postupak obično košta od 2 000 do 3 000 EUR, ovisno o državi članici, ali može koštati i do 12 700 EUR uključujući troškove usluga odvjetnika, prijevode i sudske troškove. U gotovo 95 % slučajeva taj je postupak bio čista formalnost.

Onog trenutka kad se sudska odluka donese u bilo kojoj od država članica, vjerovnik će moći tražiti izvršenje u svakoj državi članici, što znači da će poduzeća i građani moći brže, lakše i bez dodatnih troškova ostvariti povrat svog novca. U iznimnim okolnostima bit će i dalje moguće da sudovi obustave izvršenje sudske odluke, primjerice u slučaju kada je sud u drugoj državi članici povrijedio pravo na pravično suđenje.

  • Potrošači i zaposlenici bit će bolje zaštićeni u pravnim sporovima koji uključuju države koje nisu članice EU-a. Do danas potrošači često nisu bili u mogućnosti ostvariti svoja prava pri kupnji robe od trgovca iz države koja nije članica EU-a a koji prodaje proizvode u državi članici EU-a. Novim pravilima definira se da širom EU-a potrošač u takvim sporovima ima pravo na sudski postupak u državi gdje ima prebivalište – potrošač dakle neće morati ići na sud u državi koja nije članica EU-a. Novim se pravilima zaposlenicima koji rade u EU-u također omogućava da na sudu države članice u kojoj obično rade pokrenu sudski postupak protiv svojih poslodavaca koji se nalaze u državi koja nije članica EU-a.
  • Povećat će se pravna sigurnost za sporazume o izboru suda između poduzeća. U prošlosti se moglo zaobići sporazume o izboru suda postupkom na sudu druge države članice EU-a (ne na izabranom sudu) te se na taj način odlagalo rješenje spora. Pravilima koja od sutra stupaju na snagu takve se zlouporabe dokidaju i osigurava se da će izabrani sud imati prvenstvo u slučaju paralelnih postupaka.

Razlozi

Nova su pravila donesena nakon što je anketa koja je provedena u 2010. pokazala da bi vlasnici gotovo 40 % poduzeća rado poslovali izvan svojih domaćih tržišta kad bi se pojednostavnili postupci za rješavanje sudskih sporova u inozemstvu. Uklanjanjem birokratskih prepreka koje znače dodatne troškove i predstavljaju pravnu nesigurnost za poduzeća ključni je dio nastojanja Komisije da građanima olakša život i poslovanje (vidjeti IP/10/1390 i MEMO/10/525).

Europska komisija je 2010. godine predložila reformu Uredbe „Bruxelles I.” (IP/10/1705). Europski parlament (MEMO/12/875) i države članice (IP/12/1321) prihvatili su taj prijedlog i pravila se primjenjuju od sutra, 10. siječnja 2015., dvije godine nakon njihova objavljivanja u Službenom listu. Reformom se nastoji poboljšati učinkovitost pravosudne suradnje u građanskim stvarima u Europskoj uniji, prije svega osiguravanjem jednostavnog priznavanja i izvršenja sudskih odluka u drugim državama članicama.

Dodatne informacije