Smjernice EK za turizam

Europska komisija je sredinom svibnja predstavlja paket smjernica i preporuka kako bi pomogla državama članicama da postupno ukinu ograničenja putovanja i omoguće turističkim poduzećima da nakon nekoliko mjeseci karantenskih mjera nastave s radom uz poštovanje potrebnih zdravstvenih mjera opreza.

Smjernicama Komisije ljudima se želi omogućiti da odu na odmor, opuste se i udahnu svježeg zraka. Čim to zdravstveno stanje dopusti, građani bi se trebali moći družiti s prijateljima i obitelji, u svojoj ili drugoj zemlji EU-a, a da pritom na snazi budu sve potrebne sigurnosne i preventivne mjere.

Paketom se nastoji i pomoći turističkom sektoru EU-a da se oporavi od pandemije, i to tako da se poduzećima pruži potpora te osigura da Europa ostane vodeća turistička destinacija.

Komisijin paket za turizam i prijevoz uključuje:

 • Općenitu strategiju prema oporavku od 2020. nadalje
 • Zajednički pristup postupnoj i koordiniranoj ponovnoj uspostavi slobodnog kretanja i ukidanju ograničenja na unutarnjim granicama EU-a
 • Okvir za potporu postupnoj ponovnoj uspostavi prijevoza uz zajamčenu sigurnost putnika i osoblja
 • Preporuku čiji je cilj povećati privlačnost putnih vaučera za potrošače kao alternative povratu novca
 • Kriterije za postupnu i sigurnu ponovnu uspostavu turističkih djelatnosti te za razvoj zdravstvenih protokola za ugostiteljske objekte kao što su hoteli.

Za turiste i putnike

Komisija želi ljudima ponovno omogućiti putovanja te vratiti povjerenje i sigurnost uz pomoć sljedećih mjera:

 • Sigurne ponovne uspostave slobode kretanja i ukidanja kontrola na unutarnjim granicama:

Sloboda kretanja i prekogranično putovanje ključni su za turizam. Kad države članice uspiju smanjiti širenje virusa, općenita ograničenja slobodnog kretanja trebalo bi zamijeniti ciljanim mjerama. Ako zdravstvena situacija ne opravdava opće ukidanje ograničenja, Komisija predlaže postupan i koordiniran pristup koji počinje ukidanjem ograničenja između područja ili država članica sa sličnom epidemiološkom slikom. Taj pristup mora biti fleksibilan te uključivati mogućnost ponovnog uvođenja određenih mjera ako to zahtijeva epidemiološka slika. Države članice trebale bi poduzimati mjere na temelju sljedećih triju kriterija:

 • epidemiološkog, s posebnim naglaskom na područja ili države članice u kojima se stanje poboljšava, i u skladu sa smjernicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) te upotrebljavajući kartu koju izrađuje ECDC
 • mogućnosti primjene mjera protiv širenja zaraze tijekom cijelog putovanja i na graničnim prijelazima, uključujući dodatne zaštitne mjere ako je teško osigurati fizički razmak
 • gospodarskih i društvenih aspekata, pri čemu će se u početku prednost dati prekograničnom kretanju u ključnim područjima djelatnosti i u slučajevima koji su opravdani osobnim razlozima.

Načelo nediskriminacije posebno je važno: ako država članica odluči dopustiti putovanje na svoje državno područje ili u neke svoje regije i područja, to bi trebala učiniti bez diskriminacije – tako da omogući putovanje iz svih područja, regija ili zemalja u EU-u sa sličnim epidemiološkim stanjem. Na isti se način bez diskriminacije moraju ukinuti i sva ograničenja, za sve građane EU-a i sve osobe s boravištem u dotičnoj državi članici neovisno o njihovu državljanstvu, što bi trebalo primijeniti i na sve dijelove Unije sa sličnim epidemiološkim stanjem.

 • Ponovne uspostave usluga prijevoza diljem EU-a uz zaštitu zdravlja putnika i radnika u tom sektoru:

Smjernice sadržavaju općenita načela za sigurnu i postupnu ponovnu uspostavu putničkog prijevoza zračnim, željezničkim, cestovnim i vodnim putovima. Smjernice uključuju niz preporuka, npr. o ograničavanju kontakata između putnika i radnika u prijevozu te među samim putnicima, kao i o smanjivanju broja putnika ako je to izvedivo.

Smjernice također uključuju upute za uporabu osobne zaštitne opreme kao što su maske za lice te upute o odgovarajućim protokolima u slučaju da putnici pokazuju simptome zaraze koronavirusom. Osim toga, u smjernicama se daju posebne preporuke za svaku vrstu prijevoza te se poziva na koordinaciju među državama članicama u kontekstu postupne ponovne uspostave njihovih međusobnih veza.

 • Siguran nastavak pružanja usluga u turizmu:

Komisija uspostavlja zajednički okvir s kriterijima za sigurnu i postupnu ponovnu uspostavu turističkih djelatnosti, kao i za razvoj zdravstvenih protokola za zaštitu gostiju i zaposlenika hotela i drugih smještajnih objekata. Ti kriteriji uključuju epidemiološke dokaze, dostatne zdravstvene kapacitete za lokalno stanovništvo i turiste, pouzdane kapacitete za nadzor, praćenje i testiranje te praćenje kontakata. Smjernice će ljudima omogućiti siguran boravak u hotelima, kampovima, pansionima i drugim smještajnim objektima, posjeti restoranima i kafićima te odlazak na plažu i druge prostore za odmor na otvorenom.

 • Interoperabilnosti aplikacija za praćenje kontakata:

Države članice uz potporu Komisije postigle su dogovor o smjernicama za osiguravanje prekogranične interoperabilnosti aplikacija za praćenje kontakata kako bi građani čak i na putovanju EU-om mogli primati upozorenja da su u blizini osobe zaražene koronavirusom. Te će smjernice služiti razvojnim programerima koji surađuju s nacionalnim zdravstvenim tijelima. Takve aplikacije za praćenje kontakata moraju se temeljiti na privoli, biti transparentne i privremene, upotrebljavati anonimizirane podatke, oslanjati se na tehnologiju Bluetooth te funkcionirati u svim državama članicama i na različitim operativnim sustavima. Upravo je ta interoperabilnost najvažnija. Građani EU-a moraju moći primati upozorenja o mogućoj zarazi na siguran i zaštićen način, neovisno o tome gdje se u EU-u nalaze i koju aplikaciju upotrebljavaju. Komisija pomaže državama članicama pronaći pravo rješenje, koje će biti u skladu s paketom instrumenata EU-a i smjernicama Komisije o zaštiti podataka.

 • Povećanja privlačnosti vaučera kao opcije za potrošače:

Prema propisima EU-a putnici imaju pravo birati između vaučera ili povrata novca za otkazana putovanja (zrakoplovom, vlakom, autobusom ili trajektom) ili paket aranžmane. Komisija potvrđuje to pravo, ali preporučuje da vaučeri budu održivija i privlačnija alternativa povratu troškova za otkazana putovanja u kontekstu trenutačne pandemije, koja je organizatore turističkih putovanja financijski znatno opteretila. Dobrovoljni vaučeri trebali bi biti zaštićeni od nesolventnosti izdavatelja, biti valjani najmanje 12 mjeseci te uključivati mogućnost zamjene za povrat novca ako se ne upotrijebe u najviše godinu dana. Osim toga, putnicima bi trebali omogućiti dovoljnu fleksibilnost te putovanje na istoj ruti uz iste uvjete usluge, ili rezervaciju putnog aranžmana s uslugama iste vrste ili jednake kvalitete. Najzad, vaučeri bi se morali moći prenijeti na drugu osobu. 

Za turistička poduzeća

Komisija namjerava poduprijeti europski turistički sektor na sljedeće načine:

 • osiguravanjem likvidnosti za turistička poduzeća, posebno MSP-ove, uz pomoć:

– u pravila o državnim potporama unijet će se fleksibilnost koja će državama članicama omogućiti uvođenje programa kao što su program jamstava za vaučere i drugi programi za likvidnost. Tako će se poduzećima u sektoru prometa i prijevoza pružiti potpora kako bi mogla ispuniti sve zahtjeve za povrat u kontekstu pandemije koronavirusa.Komisija može programe za vaučere odobriti vrlo brzo, odnosno čim je o tim programima obavijesti dotična država članica.

– financiranja sredstvima EU-a: EU i dalje osigurava izravnu likvidnost poduzećima pogođenima krizom putem Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus, uz zajedničko upravljanje s državama članicama.Osim toga, Komisija je u okviru Europskog investicijskog fonda stavila na raspolaganje do 8 milijardi eura za financiranje 100 000 malih poduzeća pogođenih krizom.

 • Spašavanja radnih mjesta uz pomoć 100 milijardi eura financijske pomoći iz programa SURE:

program SURE pomaže državama članicama pokriti troškove nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i provesti slične mjere za očuvanje radnih mjesta u poduzećima.Osim toga, Komisija podupire partnerstva između službi za zapošljavanje, socijalnih partnera i poduzeća radi lakše prekvalifikacije, posebno za sezonske radnike.

 • Povezivanja građana s lokalnom turističkom ponudom te promicanja lokalnih atrakcija, turizma i Europe kao sigurnog turističkog odredišta:

Komisija će s državama članicama surađivati na promicanju sustava pokroviteljskih vaučera u okviru kojeg klijenti mogu podupirati svoje omiljene hotele ili restorane. Usto će promicati paneuropske komunikacijske kampanje za privlačnost Europe kao vodećeg turističkog odredišta.

Kako bi dopunila kratkoročne mjere, Komisija će nastaviti surađivati s državama članicama na promicanju održivog turizma u skladu s europskim zelenim planom i poticanju digitalne transformacije turističkih usluga radi šireg izbora, bolje raspodjele resursa te novih načina upravljanja putničkim i turističkim tokovima.

Komisija će organizirati europsku konvenciju o turizmu s institucijama EU-a, turističkom industrijom, regijama, gradovima i drugim dionicima kako bi postavili temelje za budući održivi, inovativan i otporan europski turistički sektor – Europski program za turizam do 2050.

Izjave članova Kolegija

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Turizam je neophodan za jedinstveno tržište i njegove četiri slobode te daje ključan doprinos gospodarstvu, društvu i kulturi EU-a. Međutim, i na njega su znatno utjecale mjere za suzbijanje pandemije. Dok naše države članice postupno ukidaju mjere ograničenja, mi postavljamo temelje za obnovu turizma i jedinstvenog tržišta na siguran i proporcionalan način kojim ćemo spriječiti nove valove zaraze u EU-u i očuvati svoj način života.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: Milijuni MSP-ova i obiteljskih poduzeća kao što su hoteli, restorani, prijevoznici i putničke agencije suočavaju se s rizikom od stečaja i gubitka radnih mjesta – oni se moraju hitno vratiti na posao. Pomoći ćemo europskom turizmu da se osovi na noge i pritom voditi računa o zdravlju i sigurnosti. Danas predlažemo zajednički europski pristup za nadolazeću ljetnu sezonu punu izazova, a pripremamo se i za digitalni turistički ekosustav budućnosti.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Znamo koliko se europski građani vesele ljetovanju i putovanjima. Njihovi veliki napori proteklih mjeseci omogućili su nam da – za sada – započnemo s opreznim i postupnim ponovnim otvaranjem. Međutim, ukidanje mjera protiv širenja zaraze i ponovna uspostava turizma sa sobom će nositi rizike sve dok virus bude prisutan. Moramo zadržati oprez, fizičku udaljenost i stroge zdravstvene mjere opreza u cijelom turističkom i prijevoznom sektoru kako bismo spriječili nove valove širenja virusa. Nećemo dopustiti da dosad uloženi trud propadne.

Povjerenik za pravosuđe i zaštitu potrošača Didier Reynders izjavio je: Europski potrošači mogu biti sigurni da Komisija neće umanjiti njihova prava na povrat troškova za otkazana putovanja. Međutim, preporučujemo da se opcija vaučera umjesto povrata učini privlačnijom. Sloboda kretanja europsko je pravo do kojeg je građanima ipak najviše stalo. Važno je da im ga vratimo čim nam okolnosti to dopuste.

Povjerenica za promet Adina Vălean izjavila je: Želimo stvoriti sigurne uvjete za svaku vrstu prijevoza, koliko je to u našoj moći, i za putnike i za radnike u tom sektoru. Dok ponovno uspostavljamo povezanost, ove će smjernice nadležnim tijelima i dionicima služiti kao standardni okvir. Prioritet nam je što prije ponovno uspostaviti mobilnost, ali samo uz jasne odredbe o sigurnosti i zdravlju.

KONTEKST:

Turizam u Europi vrlo je dinamičan. Prijevoz, promet, smještaj, ugostiteljska industrija, rekreacija i kultura čine gotovo 10 % BDP-a te su ključan izvor radnih mjesta i prihoda u mnogim europskim regijama. 267 milijuna Europljana (62 % stanovništva) najmanje jednom godišnje odlazi na privatno putovanje, a 78 % Europljana praznike provodi u svojoj matičnoj zemlji ili drugoj državi članici EU-a.

Turistički ekosustav jedan je od sektora koje su najteže pogodila stroga ograničenja kretanja i putovanja uvedena u jeku pandemije koronavirusa. Svjetska turistička organizacija (UNWTO) predviđa smanjenje broja međunarodnih dolazaka od 60 % do 80 %, što će dovesti do gubitaka prihoda od izvoza u iznosu od 840 do 1100 milijardi eura diljem svijeta. U Europi je ljeto vrhunac turističke sezone: u prosječnoj ljetnoj sezoni (od lipnja do kolovoza) rezidenti EU-a ostvare 385 milijuna turističkih boravaka, na što potroše 190 milijardi eura. 

Današnji paket prati put utvrđen u Zajedničkom europskom planu, koji je Komisija u suradnji s Europskim vijećem objavila 14. travnja. U tom je planu utvrđen postupan pristup ukidanju mjera protiv širenja zaraze koje su uvedene nakon izbijanja pandemije koronavirusa.

DODATNE INFORMACIJE:

Pitanja i odgovori o paketu za turizam i putovanja

Pitanja i odgovori o aplikacijama za praćenje kontakata

Informativni članak: EU pomaže ponovno pokrenuti europski turizam

Informativni članak: Putovanja i turizam u Europi: praktične smjernice za putnike i poduzeća

Komunikacija o turizmu i prometu od 2020. nadalje

Komunikacija o postupnom i koordiniranom pristupu ponovnoj uspostavi slobode kretanja

Komunikacija: Smjernice o prometu i povezanosti

Komunikacija: Smjernice za usluge u turizmu i ugostiteljske objekte

Preporuke za vaučere