Standardno proljetno istraživanje Eurobarometra 2015.

escape-818184_640Standardni proljetni Eurobarometar 2015. drugo je po redu ispitivanje javnog mnijenja na razini cijelog EU-a od početka mandata Junckerove Komisije 1. studenoga 2014. Ispitivanje je provedeno od 16. do 27. svibnja 2015. u obliku pojedinačnih intervjua. Intervjuirano je ukupno 31 868 ispitanika u državama članicama i državama kandidatkinjama.

Broj Europljana koji imaju pozitivno mišljenje o Europskoj uniji kao i povjerenje građana u EU porasli su od prošlog studenog. Kao i u prethodnom ispitivanju iz studenoga 2014., prioritetne teme Junckerove Komisije i dalje uživaju veliku potporu građana. Osim toga, građani trenutačno u imigraciji vide najveći izazov za EU. S 38 posto (+14 postotnih bodova) ta je tema daleko ispred gospodarske situacije (27 posto, -6 postotnih bodova), nezaposlenosti (24 posto, -5 postotnih bodova) i javnih financija država članica (23 posto, -2 postotna boda).Prema učestalosti spominjanja, ona je najveći razlog za zabrinutost u dvadeset država članica, a najviše na Malti (65 posto) i u Njemačkoj (55 posto).

U pogledu gospodarstva, očekivanja građana Europe u pogledu nacionalnih gospodarstava i dalje su prilično stabilna – više od četvrtine ispitanika (26 %, +4 postotna boda) s optimizmom gleda na sljedećih dvanaest mjeseci, dok 48 % očekuje da se situacija neće promijeniti.

Znatan broj ljudi i dalje ima pozitivan stav prema euru (57 % u cijelom EU-u, 69 % u europodručju). U 14 država članica porastao je broj građana koji podupiru zajedničku valutu, što je najviše izraženo u Litvi (73 %, +10 postotnih bodova) koja se pridružila europodručju 1. siječnja 2015. i u Grčkoj, gdje 69 % Grka (+ 6 postotnih bodova) podupire euro.

To su neki od rezultata danas objavljenog najnovijeg standardnog istraživanja Eurobarometra.

Priopćenje za medije dostupno je ovdje. Izvješće o prvim rezultatima dostupno je ovdje.