Stanje Unije: Očuvanje i jačanje schengenskog prostora radi bolje sigurnosti i zaštite europskih sloboda

Photo : EPA/NICOLAS BOUVY

Europska komisija danas predlaže, u skladu s najavama predsjednika Junckera iz pisma namjere od 13. rujna, mjere za očuvanje i jačanje schengenskog prostora. Komisija predlaže osuvremenjivanje Zakonika o schengenskim granicama kako bi se propisi o ponovnom uvođenju privremenih kontrola na unutarnjim granicama prilagodili potrebama za rješavanjem rastućih i trajnih ozbiljnih prijetnji javnoj politici ili unutarnjoj sigurnosti. Uvode se i pojačane proceduralne zaštite kako bi se osiguralo da granične kontrole na unutarnjim granicama budu iznimka, odnosno krajnja mjera, i da se upotrebljavaju samo ako je to nužno i razmjerno kako bi se ograničio njihov utjecaj na slobodno kretanje. Komisija objavljuje i Komunikaciju o mjerama koje su već poduzete za rješavanje pitanja sigurnosti na vanjskim granicama te na schengenskom prostoru, kao i Preporuku državama članicama o tome kako da poboljšaju primjenu postojećih propisa o privremenim graničnim kontrolama, ako je to potrebno.

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je: „Propisi iz Zakonika o schengenskim granicama o ponovnom uvođenju graničnih kontrola na unutarnjim granicama osmišljeni su u drukčije vrijeme, u vrijeme drukčijih izazova. Zbog iznimnih okolnosti s kojima smo sada suočeni, kao što je povećana prijetnja od terorizma, sada predlažemo Zakonik o schengenskim granicama koji bolje odgovara na potrebe ovog doba. Države članice trebale bi u iznimnim situacijama, kad su suočene s ozbiljnom prijetnjom javnoj politici ili unutarnjoj sigurnosti, imati mogućnost djelovati. Istodobno, trebale bi djelovati samo u okviru strogih uvjeta. Na taj ćemo način osigurati slobodno kretanje i promicati sigurnost na schengenskom prostoru.”

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Schengenski prostor jedno je od najvećih postignuća europske integracije. U potpunosti smo predani njegovoj zaštiti te njegovom očuvanju i jačanju. Bit je schengenskog prostora nepostojanje graničnih kontrola na unutarnjim granicama. Ali na zajedničkom prostoru bez graničnih kontrola često se javljaju i sigurnosna pitanja. Zato moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo očuvali ravnotežu između slobodnog kretanja i mobilnosti s jedne strane, a sigurnosti s druge. Trenutačno je jedini način da to postignemo koordiniran i jedinstven schengenski okvir, koji bi trebao uključivati i Rumunjsku i Bugarsku.”

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: „Države članice EU-a trebale bi moći poduzeti radnje potrebne za jačanje svoje sigurnosti – u iznimnim okolnostima i unutar okvira u kojem će se očuvati važnost i prednosti schengenskog prostora.”

Komisija je tijekom proteklih godina poduzela niz koraka kako bi povećala sigurnost u schengenskom prostoru i poboljšala upravljanje vanjskim granicama. Zakonik o schengenskim granicama već je nekoliko puta izmijenjen kako bi se osiguralo da i dalje bude svrsishodan. Države članice upotrebljavale su schengenske propise kako bi uvele privremene granične kontrole, pridržavajući se propisanih uvjeta i ograničenja trajanja te mjere, čime su uspješno štitile i poštovale opće funkcioniranje schengenskog sustava. Postojeći su alati Europi dosad dobro služili. Međutim, s obzirom na nove izazove u području sigurnosti, Zakonik o schengenskim granicama treba osuvremeniti kako bi se produljilo ograničenje trajanja kontrola na unutarnjim granicama te kako bi se uvele jače zaštitne mjere. Komisija danas predlaže osuvremenjivanje propisa, pri čemu se osigurava da se oni primjenjuju djelotvornije i samo kao krajnja mjera u iznimnim situacijama u kojima je to potrebno i razmjerno. Ojačanim će se propisima postrožiti obveza suradnje sa susjednim državama članicama, s konkretnim ciljem da se što više ograniči utjecaj na slobodno kretanje.

Osim toga, kako bi se poboljšala zajednička primjena Zakonika o schengenskim granicama i širih schengenskih propisa te u skladu s pozivom predsjednika Junckera u govoru o stanju Unije, u Komunikaciji se Vijeće poziva da donese odluku kojom će Bugarska i Rumunjska postati punopravne članice schengenskoga prostora, kao i Hrvatska kad za to ispuni sve uvjete.

Poboljšani Zakonik o schengenskim granicama za aktualne prijetnje

Iako su se trenutačni propisi o privremenom ponovnom uvođenju kontrola na unutarnjim granicama pokazali dovoljni u velikoj većini slučajeva, vremenska ograničenja na primjenu tih kontrola, propisana u zakonodavstvu, neće nužno biti dovoljna u situacijama kad su države članice suočene sa sve većim sigurnosnim prijetnjama javnom redu i unutarnjoj sigurnosti. Komisija stoga predlaže produljenje primjenjivih ograničenja trajanja mjere, propisanih u člancima 25. i 27. Zakonika o schengenskim granicama, s trenutačnih šest mjeseci na najviše godinu dana. Komisija istovremeno želi uvesti dodatne proceduralne zaštite, uključujući obvezu država članica da procijene bi li alternativnim mjerama mogle učinkovitije rješavati identificiranu prijetnju te da dostave detaljnu procjenu rizika.

Na temelju današnjih prijedloga države članice moći će iznimno produljiti kontrole bude li ista prijetnja prisutna i nakon godinu dana i ako se na tom području poduzmu i razmjerne iznimne nacionalne mjere, kao što je proglašavanje izvanrednog stanja. Za takvo bi produljenje bila potrebna preporuka Vijeća, u kojoj bi se u obzir uzelo mišljenje Komisije, a produljenje bi bilo strogo ograničeno na šestomjesečna razdoblja, uz mogućnost produljenja najviše tri puta u dvije godine.

Komisija danas, dok čeka donošenje tih zakonodavnih izmjena, objavljuje i smjernice o boljoj primjeni postojećih schengenskih pravila u obliku preporuke namijenjene državama članicama. U njoj se države članice podsjećaju na to da uvođenje privremenih graničnih kontrola i dalje mora biti iznimna, krajnja mjera, da trebaju ograničiti utjecaj na slobodno kretanje te da trebaju dati prednost drugim mjerama, kao što su policijske provjere i prekogranična suradnja. Države članice moraju redovito preispitivati sve privremene mjere, obavješćivati druge države članice na koje se odnosi ista situacija, surađivati s njima i suzdržavati se od poduzimanja neopravdanih mjera.

Na kraju, kako bi se države članice mogle suočavati s prijetnjama zajedno, ujedinjene u jačem schengenskom prostoru, krajnje je vrijeme da Bugarska i Rumunjska postanu punopravne članice schengenskog prostora. Vijeće bi trebalo donijeti odluku o njihovu pristupanju schengenskom prostoru i uklanjanju nadzora na unutarnjim granicama između te dvije države članice i susjednih država članica. Bugarska i Rumunjska dokazale su da su sposobne čuvati vanjske granice EU-a te bi stoga trebale postati članice našeg unutarnjeg područja bez granica.

Kontekst

Schengenski je prostor najveće područje slobodnog putovanja na svijetu. Njegovo postojanje omogućuje slobodno kretanje posjetiteljima, robi, uslugama i, najvažnije od svega, više od 400 milijuna građana EU-a. Schengenski prostor jedno je od najvećih postignuća europske integracije i treba ga zaštititi i očuvati.

Od svojeg nastanka Schengenski prostor suočava se s različitim vrstama poteškoća i prijetnji. Schengenski propisi osiguravaju šire funkcioniranje schengenskog sustava i omogućuju mu da se uspješno suočava s izazovima. Na primjer, Komisija je aktivirala posebni postupak iz članka 29. Zakonika o schengenskim granicama zbog sekundarnih kretanja nezakonitih migranata i nedostataka u upravljanju vanjskim granicama u Grčkoj. Time je omogućeno privremeno ponovno uvođenje kontrola na unutarnjim granicama u pet država najzahvaćenijih mogućnošću sekundarnih kretanja (Austrija, Danska, Norveška, Njemačka, Švedska) na temelju detaljne schengenske evaluacije koju je provela Komisija.


Dodatne informacije

Pitanja i odgovori: Očuvanje i jačanje schengenskog prostora

Komunikacija o očuvanju i jačanju schengenskog prostora

Uredba o izmjeni propisa primjenjivih na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjoj granici

Preporuka za provedbu odredbi Zakonika o schengenskim granicama koje se odnose na privremeno ponovno uvođenje kontrola na unutarnjim granicama u schengenskom prostoru

Informativni članak: Objašnjenje schengenskih pravila – rujan 2017.

Komunikacija: Povratak Schengenu – Plan

http://edic-zadar.com/hrvatska-postala-dio-schengenskog-informacijskog-sustava/

http://edic-zadar.com/jacanje-schengenskog-informacijskog-sustava-radi-boljeg-suzbijanja-terorizma-i-prekogranicnog-kriminala/