EK usvojila Partnerski sporazum s Hrvatskom

Europska komisija donijela je 30. listopada 2014. „Sporazum o partnerstvu” s Hrvatskom kojim se utvrđuje strategija za optimalno korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Sporazumom koji je danas donesen utire se put za ulaganja u ukupnom iznosu od 8,6 milijardi EUR u okviru kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020. (izraženo u tekućim cijenama, u što su uključeni financiranje europske teritorijalne suradnje i dodjela financijskih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih). Za Hrvatsku su izdvojene i dvije milijarde EUR za ruralni razvoj te 252,6 milijuna EUR za ribarstvo i pomorski sektor.

Ulaganjima EU-a želi se ojačati konkurentnost, razvijati gospodarstvo koje će biti ekološki prihvatljivo i u kojem će se učinkovito raspolagati resursima, poduprijeti aktivne mjere zapošljavanja i suzbijati socijalna isključenost.

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) su sljedeći:

Europski fond za regionalni razvoj

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Povjerenik za regionalnu politiku Johannes Hahn u povodu donošenja sporazuma rekao je: Danas smo donijeli ključan plan ulaganja kojim će se u Hrvatskoj otvoriti put zapošljavanju i rastu u sljedećih 10 godina. Iz ovog Sporazuma o partnerstvu vidi se zajednička odlučnost Europske komisije i Hrvatske da se financijska sredstva EU-a najučinkovitije iskoriste. Moramo ulagati strateški te u skladu s novom kohezijskom politikom, a u težištu moraju biti realno gospodarstvo, održivi rast i ulaganja u ljudske potencijale. Međutim, idućih se mjeseci, dok budemo planirali ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020., moramo usredotočiti na kvalitetu, a ne na brzinu. Sve se strane moraju angažirati kako bi se osigurala dobra kvaliteta primijenjenih programa.

Nastavio je: Sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda ulagat će se u Hrvatskoj u istraživanje i inovacije, njima će se podupirati poduzetništvo, e-gospodarstvo, transeuropski i gradski prijevoz te će se ulagati u zaštitu prirodnih bogatstava zemlje. Tim će se ulaganjima poduprijeti nacionalne reforme i nastojanja kojima se želi razviti gospodarstvo koje se temelji na znanju i inovacijama. Računam na to da će nacionalna tijela osigurati da se ovom sveobuhvatnom ulagačkom strategijom EU-a ostvari pozitivan učinak na gospodarstvo i živote hrvatskih građana. Budućim se programima taj strateški plan mora pretočiti u konkretne mjere te se njima moraju osigurati povoljni uvjeti za učinkovito upravljanje i dostavu sredstava na terenu.

Povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje László Andor izjavio je: Sa zadovoljstvom primjećujem da je Hrvatska odlučila izdvojiti više od 1,5 milijardi EUR (1 516 033 072 EUR, što je jednako 25,9 % vrijednosti svih strukturnih fondova) za Europski socijalni fond. Doista, ljudski je kapital ključni pokretač gospodarskog oporavka, a Europski socijalni fond glavni je instrument EU-a za ulaganja u ljudske potencijale.

Sredstvima iz ESF-a u Hrvatskoj će se prije svega promicati održivo i kvalitetno zapošljavanje, povećavati mogućnosti zapošljavanja za osobe koje traže posao i neaktivne osobe te stvarati prilike za mlade, pa i u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih. U žarištu su aktivnosti koje se iz ESF-a financiraju u Hrvatskoj i modernizacija institucija tržišta rada te povećanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa. Osim toga, sredstvima iz ESF-a pomoći će se Hrvatskoj kad je riječ o ulaganjima u obrazovanje, usavršavanje i stručno osposobljavanje radi stjecanja vještina i cjeloživotnog učenja. ESF će imati ključnu ulogu i u jačanju socijalne uključenosti te će se njime pridonijeti suzbijanju siromaštva. Općenito, s pomoću ESF-a rješavat će se mnogi izazovi na koje se odnose preporuke za pojedinu zemlju i njime će se dati potpora Hrvatskoj kako bi se osigurao prostor da se aktivnostima koje se financiraju iz ESF-a može ostvariti znatan učinak u smislu postizanja ciljeva u pogledu zapošljavanja i siromaštva iz strategije EU2020. Želio bih reći da uistinu cijenim dosadašnju dobru suradnju s hrvatskim tijelima kad je riječ o pripremi programskih dokumenata za sljedeće izazovne godine.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Dacian Cioloş kazao je: Danas smo donijeli Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom u kojem je prikazano kako će ona upotrebljavati financijska sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova tijekom prvog ciklusa programiranja kao punopravna država članica. Očekuje se da će udio sredstava iz tih fondova u javnim ulaganjima u Hrvatskoj biti znatan, a u Sporazumu o partnerstvu navodi se hrvatska strategija njihove svrhovite, usklađene i učinkovite uporabe, pritom težeći najvećoj vrijednosti za novac i rješavanju neposrednih prioriteta. Hrvatska je prilično ruralna zemlja te njezin poljoprivredni sektor čini 5,5 % BDP-a i gotovo 14 % radne snage. Zbog toga će se sredstvima EU-a za ruralni razvoj pridonijeti povećanju konkurentnosti hrvatskoga poljoprivredno-prehrambenog sektora, uključujući restrukturiranje poljoprivrednih gospodarstava te podupiranje uravnoteženijeg i ekološki prihvatljivog razvoja. Osim toga, ulaganjima u razvoj male infrastrukture i lokalne osnovne usluge u ruralnim područjima pridonijet će se poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima u Hrvatskoj i dati zamah oživljavanju njihova gospodarstva.

Povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: Iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ulagat će se u hrvatsku ribarsku i pomorsku industriju kako bi se ostvario održivi rast te stvorila radna mjesta u pomorstvu i priobalnim zajednicama u zemlji. Za Hrvatsku su ovo istinska prilika i izazov da ojača morsko gospodarstvo tako što će ga nastaviti graditi na svojoj dugoj tradiciji pomorstva i ribarstva. U okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo poduprijet će se ti napori te istodobno i ulagati u inovacije kako bi se smanjio utjecaj ribolovnih aktivnosti na morski okoliš.

Sažetak sporazuma