Sudjelovali smo na Regionalnim danima EU fondova u Zadru

Kao projekt Euroske komisije i Zadarske županije sa svrhom da pridonese   komunikaciji Europske komisije o Europskoj uniji (EU)  i s ciljem uspostave odnosa s javnošću na lokalnoj i regionalnoj razini EDIC Zadar sudjelovao je na Regionalnim danima EU fondova.

Organizator događanja je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s institucijama u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.

Nakon sudjelovanja na Regionlanim  danima EU fodova u Biogradu EDIC je i na događanju u Zadru predstavio ono šte EU čini za građane. Prije svega EDIC je predstavio kampanju EUandME, kao primjer kako građani mogu kroz primjere vidjeti što je EU učinlia da nam život bude lakši. 

EUandME

Što Europa čini za mene

Osim toga predstavljeni su Izbore za EU parlament koji će se u HR održati 26.05.2019 godine.

EDIC je izradio publikaciju primjera EU projekata koje provodi Zadarska županija.