U Zadarskoj županiji potpisana Deklaracija o pametnim otocima

U organizaciji Otočnog sabora, načelnici općina Preko, Kali, Kukljica, Pašman, Tkon i Sali, potpisali su 13.09.2018 godine u Maloj vijećnici Zadarske županije Deklaraciju o pametnim otocima. Deklaracija je produkt Inicijative Pametni otoci koja se zalaže za poticanje lokalnog razvitka i prosperiteta te doprinosu EU ciljevima na području energetike, klimatskih promjena i prilagodbi, inovacija, cirkularne ekonomije, transporta i mobilnosti, plavog rasta i digitalne agende za Europu.

Što je Inicijativa Pametni otoci

Nositelji i pokretači su predstavnici europskih otočnih lokalnih i regionalnih vlasti te ostalih otočnih dionika sa zajedničkim ciljem promoviranja inicijative Pametni otoci. Riječ je o bottom-up inicijativi otočnih samouprava kojom se izražava važnost iskorištavanja značajnog, a još uvijek nedovoljno iskorištenog potencijala otoka kao laboratorija za tehnološke, društvene, gospodarske i političke inovacije. Inicijativa Pametni otoci bazirana je na dugogodišnjoj suradnji europskih otoka i teži pokazati da otoci mogu biti poprišta razvoja pilot projekata te izvor znanja o pametnom i učinkovitom upravljanju resursima i infrastrukturom, a koja je kasnije moguće prenijeti u planinske, ruralne i općenito geografski izolirane sredine, ali i prilagoditi potrebama velikih gradova na kontinentu.

Inicijativa Pametni otoci inspirirana je inicijativom Europske komisije Pametni gradovi i zajednice, no ide i korak dalje, kroz jačanje sinergija između energetike, transporta i IKT-a, uz uključivanje tema vezanih uz vodu i otpad, po principu cirkularne ekonomije. Taj holistički pristup izvire opravo iz izoliranosti otoka koja ih prisiljava razmišljati kako osigurati optimalno korištenje i upravljanje resursima te doprinijeti održivom i ravnomjernom razvoju koji će iskoristiti otočne potencijale (geografske elemente, prirodne i ljudske resurse, proizvode).
Nadalje, inicijativa se zalaže za lokalizirane aktivnosti koje vode do vidljivih promjena kroz maksimalno iskorištavanje komparativnih prednosti otoka, poticanje lokalnog razvitka i prosperiteta te doprinošenju EU ciljevima na području energetike, klimatskih promjena i prilagodbi, inovacija, cirkularne ekonomije, transporta i mobilnosti, plavog rasta (“blue growth”) i digitalne agende za Europu. Smatramo da je neophodno da svi dionici Quadruple helix spiralnog modela inovacijskog procesa (koji uključuje javni i privatni sektor, znanstvenu zajednicu i civilno društvo) udruže snage kako bi postali provoditeljima inicijative pametnih otoka.

Što se u Deklaraciji navodi i koji su njeni ciljevi:


Više informacija:

Deklaracija Pametni otoci

Službena stranica inicijative

Prilog s portala

Prilog 2 s portala