Učenici zadarskih i zagrebačkih srednjih škola pričali o EU i kampanji #Ovaj put glasam

Predstavnici Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj u partnerstvu s Informacijskim centrom Europe Direct centra Zadar i Hrvatskim ferijalnim i hostelskim savezom u Omladinskom hostelu Zadar održali su druženje s učenicima zadarskih i zagrebačkih srednjih škola. U Svrha druženja je mobilizirati glasače koji će prvi put imati mogućnost izlaska na EUizbore.

Samo druženje je obuhvaćalo predstavljanje kampanje https://www.ovajputglasam.eu/ nestranačkoj kampanji, koja za cilj ima motivirati što veći broj građanki i građana da izađu na europske zbore 26. svibnja ove godine, a u kojoj se već registriralo preko 25.000.  Na samom događanju bili su prisutni već registrirani aktivisti koji su prezentirali svoja iskustva i buduće planove kao i načine na koji se mladi mogu priključiti kampanji.

Zanimljiva je bila rasprava o budućnosti mladih i načina na koji oni gledaju na EU. Uočeno je da iako nisu svjesni, velika većina stvari koja ih se tiče je povezana s Europskom unijom. Kao primjer uzeta su sveučilišta koja financiraju svoje programe putem EU sredstava. Osim toga učenicima je bilo izuzetno interesantno pitanje o „članku 13“ odnosno direktivi o zaštiti autorskih prava. Učenici su upozoreni na pojam fake news, posebice na društvenim mrežama. Na druženju je sudjelovalo preko 50 učenika, uspostavljeni su kontakti za zajedničke aktivnosti.