WiFi4EU – prijave od 3. lipnja

Inicijativom WiFi4EU u općinama diljem Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji.

Ako već nemaju besplatne pristupne točke za Wi-Fi, općine imaju mogućnost zatražiti vaučere u vrijednosti od 15 tisuća eura za ugradnju potrebne opreme na javnim mjestima. 

Poziv na podnošenje prijava otvara se 3. lipnja 2020. godine u 13:00 sati (prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu). Možete se prijaviti do 4. lipnja 2020. u 17:00 (prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu).

Više možete pronaći na poveznici.