Započinje kampanja „IMAŠ PRAVO“ – #yourEUright

Putovanje u paket-aranžmanu, promjena banke i transparentnost bankovnih usluga te povrat kupljene robe u roku od 14 dana tri su teme informativne kampanje Europske komisije o pravima potrošača u Hrvatskoj.

Danas je započelae kampanja Europske komisije „IMAŠ PRAVO“ koja će hrvatske građane informirati o pravima koja kao potrošači ostvaruju u Hrvatskoj i u ostalim državama članicama Europske unije. Kampanju je osmislila Glavna uprava za pravosuđe i potrošače Europske komisije, a odvijat će se u 10 država članica EU, uključujući Hrvatsku. U sklopu kampanje pokrenuta je i web stranica (https://europa.eu/youreuright/home_hr) na kojoj građani mogu saznati koja su njihova prava i kako ih koristiti.

Kampanja „Imaš pravo“ u Hrvatskoj će se odvijati od kolovoza 2019. do proljeća 2020. i pokrit će tri ključne teme: putovanje u paket-aranžmanu, promjena banke i transparentnost bankovnih usluga te pravo na povrat kupljene robe u roku od 14 dana. Budući da su ciljna skupina kampanje građani u dobi između 18 i 35 godina, društvene će mreže biti jedan od ključnih komunikacijskih kanala kampanje s porukama označenim s #yourEUright.

Svi vole kada imaju pravo, a kada su u pitanju potrošački sporovi, potrošači mogu biti sigurni u svoja prava samo ako su s njima upoznati. Stoga je iznimno važno da potrošači upoznaju svoja prava i mogućnosti, bilo da se radi o paket-aranžmanu, povratu, popravku, zamjeni ili uvjetima ugovora. Cilj ovogodišnje EU kampanje je informirati potrošače o njihovim pravima i o tome kako postupiti kada se ta prava krše. U tome će građanima pomoći i web stranica kampanje koja je kvalitetan i vjerodostojan izvor informacija za potrošače.